We zijn een middelgrote school, maar toch hebben we de cultuur van een kleinere school: er is veel aandacht voor elkaar.

We bieden extra ondersteuning als je dat nodig hebt en extra uitdaging als je dat aankunt. 

Op het tweetaling vwo/gymnasium volg je een groot deel van de vakken in het Engels. Als extra talen heb je Spaans, Grieks en Latijn. In de havo/vwo klassen werken we met 20-80juniorlearning; één dag in de week extra aandacht voor het aanleren van vaardigheden, zoals ICT-, sociale-, leer- en planningsvaardigheden. Er is veel ruimte voor creativiteit en praktische vakken. Je krijgt bijvoorbeeld weerbaarheidstraining, verzorging, technisch tekenen, drama/dans, EHBO en nog veel meer.

Op Vondelpad 3 vind je:

  • havo
  • vwo
  • tweetalig vwo
  • gymnasium tweetalig vwo