Inschrijvingsprocedure

Het Sweelinck hanteert de regelingen zoals vastgelegd in de kernprocedure Amsterdam; alle kinderen met de volgende adviezen mogen zich bij ons inschrijven:

*vmbo-t

*gemeng