Ons onderwijsaanbod
In het tweede leerjaar krijgen jij en je ouders informatie over de opleidingen. Hier worden alle vmbo-opleidingen aangeboden zoals de theoretische leerweg (vmbo tl), de gemengde leerweg (vmbo gl), de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kb) en de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo bb). Als je kiest voor het vmbo bb/kb/gl dan start je in klas 3 met twee van de volgende profielen:

- Mobiliteit en transport (M&T)
- Produceren, installeren en energie (PIE)
- Bouwen, wonen en interieur (BWI)
- Groen
- Zorg en welzijn (Z&W)
- Economie en ondernemen (E&O)
- Horeca, bakkerij en recreatie (HBR)
- Dienstverlening en producten (D&P)

In december van het derde schooljaar kies je het definitieve profiel, hierin doe je dan je eindexamen. In het vierde schooljaar krijg je veel praktijk- en profielgerichte opdrachten en loop je stage bij een bedrijf. Zo doe je veel ervaring op! Op vestiging Campus Winschoten zorgen wij voor een goede doorstroom. Dat betekent dat wij contact hebben met de vestiging waar je vandaan komt.

Vmbo tl kiest in klas 4 hun profiel: Zorg en Welzijn, Economie, Groen en Techniek. Met een tl-diploma kan je naar mbo niveau 4 en naar de havo mits je in zeven vakken examen hebt gedaan.

Wij weten wat belangrijk voor jou is, en waar wij eventueel rekening mee moeten houden. Denk aan begeleiding en ondersteuning.

Activiteiten
Leren is belangrijk, maar een school is er ook om anderen te ontmoeten, plezier te hebben en met elkaar activiteiten te ondernemen. Naast de gewone lessen organiseren we op Campus Winschoten daarom allerlei activiteiten, zoals sportdagen, excursies, schoolreizen en ook projecten die te maken hebben met je eigen opleiding. Daarnaast werken wij nauw samen met gemeenten, bedrijven en instellingen in de regio. Dit doen we bij projecten waarin je samen met je klasgenoten met thema’s aan de slag gaat.