JOUW TALENT VOOROP!

Hoe fijn zou het zijn als er op school vooral oog is voor wat je goed doet en goed kunt? En dat als je goed bent in wiskunde, je dat vak op vwo-niveau kunt volgen. Iets meer moeite met Engels? Dan kun je dat vak volgen op vmbo-niveau.

Als je naar de Leon van Gelder wilt, moet je een vmbo-, havo- of atheneumadvies hebben. Je komt in een klas van maximaal 25 leerlingen, van alle niveaus en achtergronden en je blijft vier jaar lang bij elkaar. Je werkt en 'leeft' echt samen, je helpt je klasgenoten, je krijgt hulp als jij dat nodig hebt en samen ben je verantwoordelijk voor het resultaat van de groep. Daarbinnen is veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

POSITIEVE EN STIMULERENDE BEGELEIDING

Een team van ongeveer twaalf leraren gaat vier jaar lang met je mee. Twee van hen zijn je mentoren en zij blijven dat ook zolang je bij ons op school zit. Je leert hen goed kennen en zij jou. Ze weten precies hoe het met je gaat en wat jij nodig hebt om je talenten te ontwikkelen. Wij noemen dat 'continue en optimale begeleiding'. Alle lessen beginnen met een kringgesprek en iedereen krijgt aandacht. Je wordt dus altijd betrokken bij de groep. De leraren spreek je aan met 'je' en hun voornaam. Want bij ons is iedereen gelijk.
Wij werken met het groene potlood (en dus niet met rood!). Dat betekent dat we vooral kijken naar wat je goed doet. En we stimuleren je steeds om een stapje verder te gaan. Je blijft niet zitten, maar gaat door op het niveau dat bij je past. Als je problemen hebt, zijn er specialisten op school die jou precies die ondersteuning kunnen geven die je nodig hebt.  Denk hierbij aan een orthopedagoog, een decaan of een maatschappelijk werker.

BRUISEND

Naast de gewone lessen doen we veel projecten. Dat begint al met de kennismakingsdagen aan het begin van het eerste jaar. Je hebt in dat jaar ook elke week drie projecturen. Later kun je allerlei workshops volgen en vaak komen er mensen van buiten de school om iets te vertellen of te laten zien. Je gaat met je klas naar de Ardennen en naar Berlijn. En natuurlijk hebben we ieder jaar schoolfeesten en klassenavonden. Als je een instrument speelt of goed kunt zingen, kun je met onze schoolband oefenen en optreden bij feesten en in de pauze. Elk jaar hebben we vijftien activiteiten op het gebied van sport, cultuur en wetenschap. Soms werken we samen met andere scholen of instellingen. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat je goed weet wat voor opleidingen je allemaal op het mbo kunt volgen.

SPECIALE OPLEIDING KUNST, THEATER EN MEDIA

Wil je heel graag iets met radio, tv of internet doen? Of met toneel? Heb je kunstzinnige ambities? Dan kun je bij ons een speciaal programma Kunst, Theater en Media volgen.

NA DE LEON VAN GELDER

Na vier jaar krijg je een diploma waar per vak op staat op welk niveau je hebt gewerkt. Afhankelijk van jouw niveau kun je daarmee doorstromen naar het mbo, 4-havo of 4-atheneum. Jouw leerprogramma hebben we zo samengesteld dat je naar die opleiding kunt die bij jou past.