Inschrijvingsprocedure

Nieuwe leerlingen moeten vóór 1 april door hun ouders of verzorgers schriftelijk
via de basisschool worden aangemeld.