Inschrijvingsprocedure

Nieuwe brugklasleerlingen moeten door hun ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk via de basisschool aangemeld worden.