Menu
CSB logo

Millennium Skills (MiSk): projectonderwijs dat door ‘levensechte’ opdrachten en eigen verantwoordelijkheid voor het leren, aansluit bij de leef- en belevingswereld van de leerling. De leerling leert met kritische blik naar de wereld te kijken, is communicatief en kan samenwerken met anderen om op een creatieve manier problemen op te lossen.

CSB opleiding(en)

 • mavo
 • havo
 • vwo-atheneum

Instroomvariant(en)

 • vmbo-tl (mavo)/havo brugjaar
 • havo/vwo brugjaar
 • meerjarige brugperiode

Vmbo-profielen

 • Zorg en Welzijn (Z&W)
 • Economie
 • Landbouw
 • Techniek

Extra aanbod

 • Spaans
 • huiswerkbegeleiding

Thema

 • Pre-University school

Onderwijsconcept

 • algemeen onderwijs

Levensbeschouwing/religie

 • Protestants-christelijk

Aantal leerlingen

 • 860

Adres CSB

De Cuserstraat 3
1081 CK AMSTERDAM
020 6423902