Je kunt bij ons naar het tweetalig vwo (atheneum en gymnasium), het vwo (atheneum en gymnasium), de havo of naar het vmbo-tl (schakelklas), allemaal in één gebouw!

Ons motto is CREATE YOUR FUTURE.

Bij ons kan jij je toekomstdroom realiseren. We helpen je daarbij. Met veel plezier en enthousiasme. Met goede MENTOREN en LERAREN. In een moderne leeromgeving. 

vmbo-tl, de schakelklas 

Uniek is het schakelklasconcept voor leerlingen met een havo/vmbo t of vmbo t-advies. Deze leerlingen worden in brugklassen geplaatst met extra aandacht voor structuur, concentratie en planning. Tijdens de huiswerkbegeleiding na school is er aandacht voor de organisatie van het huiswerk. Samen, met het vaste team van schakelklasdocenten, word je voorbereid op de overstap naar een reguliere vmbo-t of havo klas.

havo, vwo (atheneum en gymnasium)

Voor de leerlingen van onze havo/vwo of vwo (atheneum of gymnasium) klassen zijn er vele andere uitdagingen in het lesprogramma en daarbuiten. Leerlingen die meer aankunnen worden door het excellentie programma extra uitgedaagd. Daarnaast bieden we versterkt Engels (Anglia) aan voor de havo leerling vanaf klas 2. 

Eijkhagen Tweetalig vwo: Where Students Create their Future

Eijkhagen Tweetalig is een internationaal gerichte opleiding waarin de Engelse taal een heel belangrijke rol speelt. Je krijgt extra lessen Engels en meer dan de helft van de vaklessen wordt in het Engels gegeven: Biology, Geography, Art & Design, Technology, Religious Studies, History, Physical Education, Economics, Physics, Chemistry, Maths. Ook is er volop aandacht voor beta. Bovendien kun je na leerjaar 1 een keuze maken voor tweetalig atheneum of tweetalig gymnasium. Kortom, je ontwikkelt je tot wereldburger door sterk internationaal georiënteerd onderwijs.

Voor alle leerlingen… 

…die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van dyslexie en dyscalculie bieden we rt-begeleiding aan. Tevens is er extra aandacht voor taal en rekenen voor alle leerlingen die dit nodig hebben.