X11 EN CULTUUREDUCATIE

Cultuureducatie is leren over, door en met cultuur, kunst en media. Ook het genieten, leren beoordelen en zelf beoefenen en reflecteren hoort daarbij. Door middel van het beoefenen van en het leren door/over kunst en cultuur zorgen we dat je je optimaal ontwikkelt voor de flexibele maatschappij van de toekomst. Door een breed spectrum aan kunst- en cultuurinstellingen nauw aan de school te verbinden, kom je met veel aspecten van je toekomstige studie/ loopbaan in aanraking. Zodoende vormt kunst- en cultuureducatie ook een versterking van het loopbaanoriëntatie traject.

X11 EN TECHNIEK

Op X11 bieden we het profiel MVI aan. Dat betekent dat we dus ook een technische opleiding zijn. Het vormgeven van een poster, website of game is naast een creatieve bezigheid, ook een technische vaardigheid. Techniek en creativiteit versterken elkaar. Dan maakt het niet uit of je het hebt over vormgeven, filmen, Photoshoppen of 3D-printen.

X11 EN OUDERBETROKKENHEID

Als school hechten wij grote waarde aan goede contacten met de ouders/verzorgers van onze leerlingen en vinden we het waardevol om een open en vriendelijk klimaat te scheppen, waar ouders zich welkom voelen. We informeren ouders helder en transparant. Wij willen als school nadrukkelijk de ouders betrekken bij de talentontwikkeling van hun kind. Bij de samenwerking tussen ouders en school staat de ontwikkeling van de leerling centraal. Om dit te benadrukken gaan we dus uit van de situatie waarbij we steeds met elkaar (leerling-ouder- school) in gesprek zijn.

TOELATINGSPROCEDURE:

Als je je aanmeldt op X11, doorloop je een toelatingsprocedure. Je wordt een middag op school uitgenodigd waarbij je o.a. je eigen (meegenomen) werk presenteert. De resultaten van deze middag én de gegevens van je huidige school wegen mee in de besluitvorming tot toelating.