AANBOD

Het onderwijsaanbod van Pouwer College is uitdagend en betekenisvol. Het onderwijsteam verzorgt onderwijs op een stimulerende manier, rekening houdend met de leerstijl en potentie van de individuele leerling. Het onderwijsaanbod volgt de leerling en zal elk jaar worden bijgesteld om zoveel mogelijk in de behoefte van de leerling te voorzien.
We zijn trots op onze winkelstraat, waar binnen diensten (betekenisvolle opdrachten) worden verleend aan externe klanten, vooral buurtbewoners en bedrijven.

OPBRENGST

We stimuleren de leerlingen om hun kwaliteiten te ontdekken en in te zetten zodat zij een goede toekomst tegemoet gaan. Pouwer College werkt opbrengstgericht en stimuleert de leerlingen in zichzelf te investeren zodat zij een diploma of branchegericht certificaat behalen. Dit vergoot de kans op een goede start op de arbeidsmarkt.

BEGELEIDING

Binnen Pouwer College is Passend Onderwijs ingevoerd. We richten ons op de versterking van de kwaliteit van een sterke basis. Alle leerlingen hebben een coach die vier keer per jaar het IOP (individueel ontwikkelingsplan) opstelt met ze. De ontwikkelingen, vorderingen en belemmeringen worden hierin bijgehouden. Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.

INTERACTIE

Pouwer College werkt in alle leerjaren met de methode TOPs!, dat is gericht op het vergroten van de sociale en morele vaardigheden van de leerlingen. En draagt bij aan de onderlinge communicatie en interactie binnen de school en dus aan het positieve schoolklimaat.

DE AANMELDINGSPROCEDURE

Een leerling wordt door de ouders aangemeld op advies van de basisschool. De praktijkschool vraagt een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het Loket Passend Onderwijs.