Meer filmpjes zijn te zien op onze webpagina of klik hier: 

https://montessorilyceumflevoland.nl/digitale-voorlichtingspagina

Montessori Lyceum flevoland

De school waar je jezelf kan zijn

Het MLF geeft montessorionderwijs. Dit houdt in dat je zelf de vrijheid krijgt om keuzes te maken. Je mag dus veel ‘zelf doen’ in je eigen tempo of werken in kleine groepjes onder begeleiding van een docent. Hierdoor leer je naast de klassikale lessen ook veel andere vaardigheden, zoals het maken van je eigen keuzes. Natuurlijk moet je er wel voor zorgen dat alle taken netjes op tijd af zijn. Je mag bij ons veel zelf doen, maar je krijgt ook goede begeleiding op school. We noemen dit  ‘vrijheid in gebondenheid’. 

Bij ons voelen de leerlingen zich thuis. Dit komt door de positieve omgang die we met elkaar hebben, maar ook door de hoge mate van veiligheid, gelijkwaardigheid en vertrouwen. Niet alleen tijdens de lessen, maar ook daarbuiten. Je werkt aan zelfstandigheid, maar vanuit een sterk gevoel van verbinding met anderen en de leefomgeving. Dit maakt onze school een fijne en veilige plek om te leren en te ontwikkelen, maar ook om jezelf te zijn.

Pedagogisch uitgangspunt

Ons streven is om in het onderwijs - binnen de mogelijkheden van elk individueel kind - maximale vrijheid te bieden. Vrijheid om te worden wie je bent, vrijheid om te kunnen oefenen met het nemen van verantwoordelijkheid. Leerlingen kunnen - waar mogelijk - zelf kiezen voor een eigen tempo, leerweg en leerstijl. Naast deze aandacht voor de individuele behoefte van leerlingen in hun ontwikkeling, zijn zij verbonden met elkaar en met de samenleving om hen heen.
Deze verbondenheid stelt grenzen aan individuele vrijheden. Daarom zullen de leerlingen niet altijd maar kunnen doen wat ze willen. Op het MLF worden er doelen aan hen gesteld: de zogenaamde ‘vrijheid in gebondenheid’.  Grenzen en te behalen doelen die het normtempo, het normniveau en het sociaal leren aan ons stellen.

KeuzeWerkTijd (KWT)

Het MLF biedt een KeuzeWerkTijd van zeventig minuten per dag. De leerling kiest zelf de vakken waaraan hij/zij wil werken en tekent hiervoor in. Tijdens de KWT zitten verschillende leerjaren én verschillende niveaus bij elkaar, namelijk alle leerlingen die tijdens een KWT-uur voor dat vak hebben gekozen. Dit maakt ‘leren met en van elkaar’ goed mogelijk. Als het nodig is, kan een docent zijn leerlingen verplichten een KWT voor zijn vak te volgen. Ook kan de mentor de leerling bij een bepaald vak inplannen. In beide gevallen wordt de keuzemogelijkheid van de leerling tijdens die KWT tijdelijk beperkt.

MLF-weken

Twee keer per schooljaar worden de gewone lessen voor een week stopgezet en werkt de hele school aan projecten. Door het werken in leergebieden streeft het MLF al naar samenhang tussen vakken, maar tijdens deze MLF-weken zijn de grenzen tussen alle leergebieden en vakken verdwenen en krijgt de montessorididactiek ruim baan. Onze doelstelling om de werelden binnen en buiten de school met elkaar te verbinden, speelt bij de invulling van deze weken een belangrijke rol. Excursies, uitstapjes en gastsprekers zijn vaste onderdelen tijdens de MLF-weken. In de MLF-weken is er veel ruimte voor het maken van keuzes: leerlingen kunnen kiezen uit verschillende werkweken en projecten. Voorbeelden hiervan zijn: kunstweek, bootcamp, programmeren, survival.