MONTESSORI LYCEUM FLEVOLAND 

De school waar je jezelf kan zijn 
Wij verzorgen montessorionderwijs. Dit houdt in dat je zelf de vrijheid krijgt om keuzes te maken. Je mag dus veel ‘zelf doen’ in je eigen tempo of werken in kleine groepjes onder begeleiding van een docent. Hierdoor leer je naast de klassikale lessen ook veel andere vaardigheden, zoals het maken van je eigen keuzes. Natuurlijk moet je er wel voor zorgen dat alle taken netjes op tijd af zijn. Je mag bij ons veel zelf doen, maar je krijgt ook goede begeleiding op school. We noemen dit ‘vrijheid in gebondenheid’. Bij ons voelen de leerlingen zich thuis. Dit komt door de positieve omgang die we met elkaar hebben, maar ook door de hoge mate van veiligheid, gelijkwaardigheid en vertrouwen. Niet alleen tijdens de lessen, maar ook daarbuiten. Je werkt aan zelfstandigheid, maar vanuit een sterk gevoel van verbinding met anderen en de leefomgeving. Dit maakt onze school een fijne en veilige plek om te leren en te ontwikkelen, maar ook om jezelf te zijn.

MONTESSORI CAMPUS 0-18

Op de Montessori Campus 0-18 in Nobelhorst bieden we een ontmoetingsplek waar een kind groeit, ontwikkelt en ontdekt wie het is en wat het wil worden, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Op de Campus kan een kind zich ontwikkelen van baby en peuter tot puber en jongvolwassene, in een vloeiende doorlopende lijn met soepele overgang op vier- en twaalfjarige leeftijd.
We zijn vorig schooljaar gestart met een enthousiast team van ongeveer 11 leerkrachten en ondersteuners in een tijdelijk gebouw. Met elkaar bouwen we aan het onderwijs voor toekomst. Het afgelopen jaar zijn we intensief bezig geweest met het vormgeven van het montessorionderwijs.
Vanaf augustus 2024 opent de Campus de deuren van het nieuwe pand. En volgen ook de leerlingen van het MLF hun lessen op de Campus.

PEDAGOGISCH UITGANGSPUNT

Ieder kind is zichzelf en daarmee uniek! Ons montessorionderwijs werkt vanuit vertrouwen in de mogelijkheden van ieder mens om zich via een eigen weg te ontwikkelen tot een zelfstandig, zelfbewust, creatief en ondernemend persoon. Daarom bieden we binnen ons onderwijs - binnen de mogelijkheden van elk individueel kind - maximale vrijheid aan. Vrijheid om te worden wie je bent, vrijheid om te kunnen oefenen met het nemen van verantwoordelijkheid. Leerlingen kunnen - waar mogelijk - zelf kiezen voor een eigen tempo, leerweg en leerstijl. Naast deze aandacht voor de individuele behoefte van leerlingen in hun ontwikkeling, zijn zij verbonden met elkaar en met de samenleving om hen heen. Deze verbondenheid stelt grenzen aan individuele vrijheden. Daarom zullen de leerlingen niet altijd maar kunnen doen wat ze willen. Binnen ons onderwijs worden duidelijke doelen aan hen gesteld: de zogenaamde ‘vrijheid in gebondenheid’. Grenzen en te behalen doelen die het normtempo, het normniveau en het sociaal leren aan ons stellen. 

MONTESSORI-WEKEN

Twee keer per schooljaar worden de gewone lessen voor een week stopgezet en wordt er met elkaar gewerkt aan projecten. Door het werken in leergebieden streven we binnen ons onderwijs al naar samenhang tussen vakken, maar tijdens deze weken zijn de grenzen tussen alle leergebieden en vakken verdwenen en krijgt de montessorididactiek ruim baan. Onze doelstelling om de werelden binnen en buiten de school met elkaar te verbinden, speelt bij de invulling van deze weken een belangrijke rol.