Hoe werken wij?

Wij willen graag dat jij je thuis en veilig voelt en dat je met plezier naar school gaat. Daarom hebben we binnen de school zeven teams.  Je hebt jouw eigen plek in het team waarin je met jouw klas zit. Elk team heeft twee domeinen met ruimte voor instructie, stil en individueel werken, groepswerk en opdrachten uitvoeren. In elk team zitten werkers van twee opeenvolgende leerjaren. 

Welke opleidingen bieden wij aan?

Je kunt op de Werkplaats examen doen voor een mavo-, havo- en vwo-diploma.  We hebben een tweejarige brugperiode waarin de leerstof op verschillende niveaus wordt aangeboden.

  • De mavo-havo brugklas 
  • De havo-vwo brugklas  
  • De  gymnasiumklas  

Hoe word je begeleid?

Iedere klas heeft één of twee mentor(en). Je mentor begeleidt jou en bespreekt regelmatig met jou hoe het met je gaat. Je kunt altijd bij je mentor terecht als er iets is. Daarnaast krijg je ook voor minstens één vak les van je mentor. De andere medewerkers uit het team zorgen voor de uitleg en de begeleiding bij de overige vakken. Tijdens de eerste twee leerjaren krijg je zoveel mogelijk van dezelfde medewerkers les. We leren elkaar zo goed kennen. 

Wat ga je leren?

Brede ontwikkeling 

We vinden het belangrijk dat onze werkers verschillende dingen leren. In de onderbouw krijg je les in een groot aantal vakken, net als op alle andere scholen in Nederland. In de bovenbouw kies je voor een vakkenpakket.  

Expressievakken 

Op de Werkplaats werken we met Hoofd, Hart en Handen. Daarom worden op onze school veel creatieve vakken gegeven: 

  • Beeldende vormgeving (textiel, tekenen, handvaardigheid)
  • Muziek en drama
  • Koken
  • Techniek

Beeldende vorming en muziek kunnen in de bovenbouw in iedere afdeling als eindexamenvak gekozen worden. In leerjaar 1 t/m 4 staat ook het vak dans op het programma, in projectvorm.

Extra activiteiten

WP-talent
Naast de dagelijkse lessen kun je ook een WP-talentprogramma volgen waarin allerlei cursussen worden aangeboden. Je maakt kennis met o.a. dans,  robotica, creatief schrijven, extra sport etc.

Zelf op het podium
Elk jaar zijn er prachtige muziektheatervoorstellingen in onze eigen theaterzaal. Werkers van alle klassen en afdelingen kunnen daaraan meedoen. Onder begeleiding van een aantal medewerkers zorgen de werkers zelf voor kostuums, decors, licht en geluid, het schrijven van teksten, acteren, zang, dans en muziek.  Naast het theater wordt er jaarlijks een dansvoorstelling opgevoerd. Tijdens de Open Podia kunnen werkers zelf musiceren, dansen en acteren.  

Culturele activiteiten
De Werkplaats is een CultuurProfielSchool. Er worden zowel in de onderbouw als in de bovenbouw veel culturele activiteiten in en buiten de school georganiseerd waaronder excursies naar musea. Er zijn mogelijkheden om voorstellingen bij te wonen (film, dans, toneel, muziek) en er worden ook door de leerlingen voorstellingen gegeven en exposities gehouden.   

Debatteren 
Als je het leuk vindt om met anderen over allerlei onderwerpen te praten en te debatteren kun je terecht bij debatclubs in de onder- en bovenbouw. Je leert zo jouw mening goed onder woorden te brengen en je leert wat goede argumenten zijn. Er wordt meegedaan aan debatwedstrijden in binnen- en buitenland. 

Bèta-talent
Eén keer per jaar is er voor de 1e en 2e klas een dag op de Universiteit bij een bèta-faculteit. Elk jaar is er een ander thema. De dag wordt ingevuld met workshops, practica en een hoorcollege.