Hoe werken wij?

Wij willen graag dat jij je thuis en veilig voelt en dat je met plezier naar school gaat. Je hebt jouw eigen plek in het team waarin je met jouw klas zit. We werken in domeinen. Elk team heeft twee domeinen met ruimte voor instructie, stilwerken, groepswerk, opdrachten uitvoeren, enzovoorts. In elk team zitten leerlingen van twee opeenvolgende leerjaren. 

We hebben op de Werkplaats geen tussenuren. Je hebt een rooster waarin al je lessen staan. Als werker op de Werkplaats weet je altijd van tevoren wat je moet maken en leren.

Welke opleidingen bieden wij aan?  

Je kunt op de Werkplaats examen doen voor een mavo-, havo- en vwo-diploma.  We hebben een tweejarige brugperiode waarin de leerstof op verschillende niveaus wordt aangeboden.

  • De mavo-havo brugklas 
  • De havo-vwo brugklas  
  • De gymnasiumklas  

Hoe word je begeleid? 

 Iedere klas heeft één of twee mentor(en). Je mentor begeleidt jou en bespreekt regelmatig met jou hoe het met je gaat. Je kunt altijd bij je mentor terecht als er iets is. Daarnaast krijg je ook voor minstens één vak les van je mentor. De andere medewerkers uit het team zorgen voor de uitleg en de begeleiding bij de overige vakken. Tijdens de eerste twee leerjaren krijg je zoveel mogelijk van dezelfde medewerkers les. We leren elkaar zo goed kennen. 

Wat ga je leren? 

Brede ontwikkeling 

We vinden het belangrijk dat onze werkers verschillende dingen leren. In de onderbouw krijg je les in een groot aantal vakken, net als op alle andere scholen in Nederland. In de bovenbouw kies je voor een vakkenpakket.  

Expressievakken 

Op de Werkplaats werken we met Hoofd, Hart en Handen. Daarom worden op onze school veel creatieve vakken gegeven: 

  • Beeldende vormgeving (textiel, tekenen, handvaardigheid)
  • Muziek en drama
  • Koken
  • Techniek

Beeldende vormgeving en muziek kunnen in de bovenbouw in iedere afdeling als eindexamenvak gekozen worden. In leerjaar 1 t/m 4 staat ook het vak Dans op het programma, in projectvorm. 

Extra activiteiten 

WP-talent 

Naast alle dagelijkse lessen kun je ook een WP-talentprogramma volgen waarin allerlei cursussen worden aangeboden. Ook dans is een vast onderdeel van WP-talent. 

Zelf op het podium 

Elk jaar zijn er prachtige musicals in de eigen grote toneelzaal. Werkers van alle klassen en afdelingen kunnen daaraan meedoen. Onder begeleiding van een aantal medewerkers zorgen de werkers zelf voor kostuums, decors, licht en geluid, het schrijven van teksten, acteren, zang, dans en muziek.  Naast de musicals wordt er jaarlijks een grote dansvoorstelling opgevoerd. Tijdens de Open Podia kunnen werkers zelf musiceren, dansen en acteren.  

Culturele activiteiten 

De Werkplaats is een CultuurProfielSchool. Er worden zowel in de onderbouw als in de hogere klassen veel culturele activiteiten in en buiten de school georganiseerd waaronder excursies naar musea. Er zijn veel mogelijkheden om voorstellingen bij te wonen (film, dans, toneel, muziek) en er worden ook door de leerlingen voorstellingen gegeven en exposities gehouden.   

Debatteren en burgerschap 

Als je het leuk vindt om met anderen over allerlei onderwerpen te praten en te debatteren kun je terecht bij debatclubs in de onder- en bovenbouw. Je leert zo jouw mening goed onder woorden te brengen en je leert wat goede argumenten zijn.