Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs en is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren. Ons onderwijsaanbod richt zich op wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. De leerlingen leren in vijf schooljaren door middel van theorie-, praktijkvakken en stages zelfstandig en evenwichtig te functioneren in de maatschappij. Wij begeleiden onze leerlingen naar een vorm van betaald werk en/of helpen ze bij het behalen van een mbo-1 diploma bij ons op school.

Op het ProNovaCollege staan competenties centraal. Bij een competentie laat de leerling zien dat hij kennis, gedrag en vaardigheden op de juiste manier en op het juiste moment kan toepassen. 
In onze lessen en gesprekken met leerlingen ligt veel nadruk op het aanleren en verder ontwikkelen van de onderstaande competenties:
 
Betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, zelfstandig werken, nauwkeurigheid, initiatief nemen, samenwerken, omgaan met kritiek, sociale vaardigheden, werkhouding en doorzettingsvermogen.

De mentor is de centrale persoon in de begeleiding van de leerling op school en het contact met thuis. Hij is voor zowel de leerling als de ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. De mentor geeft de algemeen vormende theoretische vakken, zoals Nederlands, rekenen en burgerschap.

Onze vakdocenten geven de praktijklessen voor de vakken:

 • Koken/consumptief
 • Techniek 
 • Creatieve vorming
 • Drama
 • Muziek
 • Sport & bewegen
 • Groen
 • Verzorging
 • Stage

Vanaf leerjaar 3 gaan de leerlingen zich door middel van stages steeds meer oriënteren op beroepssectoren.
In leerjaar 5 heeft de leerling één van de volgende sectoren gekozen:

 • Verkoop & retail
 • Dienstverlening & zorg
 • Techniek
 • Logistiek
 • Horeca