Mogen worden wie je bent. Dat is hoe leerlingen de sfeer op vrijescholen beschrijven. Leraren kijken hier niet alleen naar leerprestaties. Ze kijken naar de leerling als mens in wording en wat zij of hij nodig heeft om zich veelzijdig te kunnen ontwikkelen. Het gaat om de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, maar ook om de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leraren hebben als doel leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling tot evenwichtige mensen: sociaal, maatschappelijk betrokken, kritisch denkend en besluitvaardig.

VEELZIJDIG LESPROGRAMMA

Vrijescholen bieden de opleidingen vmbo, havo en vwo. Naast de examenvakken, die op elke school in Nederland worden aangeboden, wordt een veelzijdig lesprogramma aangeboden met cognitieve, kunstzinnige en ambachtelijke vakken. Voorbeelden van vakken zijn: toneel, muziek, koken, fotografie en filmlessen. 

Een bijzondere werkvorm op de vrijescholen is het  'periodeonderwijs'. In blokken van steeds drie weken wordt elke eerste twee lesuren van de dag aan een thema gewerkt. Bij geschiedenis in de zevende klas (brugklas) is het thema Ontdekkingsreizen. Maar ook biologie, sterrenkunde, Nederlands en wiskunde komen in het periodeonderwijs aan bod. Leerlingen verdiepen zich door deze aanpak intensief en geconcentreerd in een bepaald vakgebied.

AANSLUITING OP LEEFTIJDSFASEN

Leren is leuk. Als je aansluiting wilt houden met een wereld, die continu in beweging is, moet je voortdurend blijven leren. Daarom is het belangrijk dat leerlingen een houding ontwikkelen waardoor ze leergierig blijven. Uit onderzoek en interviews is gebleken dat de vrijescholen hier significant beter in scoren. Vrijescholen vinden het belangrijk dat leerlingen plezier hebben in het leren en zien het als hun taak hen een inspirerende omgeving te bieden. Het lesprogramma (en de thema's in het periode-onderwijs) sluit aan bij de leeftijd, drijfveren en mogelijkheden van de leerling. Het onderwijs ondersteunt zo de ontwikkeling die het kind doormaakt. Leerkrachten vullen hun lessen in aan de hand van de vastgestelde leerdoelen en eindtermen. Zo kan de leerkracht ingaan op actualiteit, context en specifieke vragen.

OVER VRIJESCHOLEN

Grondlegger en inspiratiebron van deze onderwijsvorm is Rudolf Steiner. Daarnaast baseren scholen zich op inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld het belang van sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonsvorming. 

Wereldwijd zijn er meer dan 1000 vrijescholen, waarvan 114 in Nederland:  88 vrijescholen in het primair onderwijs en 26 vrijescholen in het voortgezet onderwijs.

KOM NAAR EEN OPEN DAG

Het is belangrijk dat jongeren (en hun ouders) kiezen voor een school die bij hen past. Alle vrijescholen in Nederland houden elk schooljaar open dagen, zodat leerlingen en ouders zelf de sfeer kunnen ervaren. Op de website van de Vereniging van vrijescholen vinden jullie alle informatie.  Alle vrijescholen in Nederland staan daar overzichtelijk in een kaart. Makkelijk zoeken dus!