Waarom het vmbo?

De oplaadpalen bij Albert Heijn, de zonnepanelen op de daken, de windmolens aan de horizon, de hybride auto van m’n oom en de elektrische fiets van m’n moeder.
Tien jaar geleden nog toekomstmuziek, nu al de werkelijkheid. Nederland verandert:  verticale tuinen op kantoor en in de stad, duurzame landbouw, gezondere voeding, de verdere digitalisering van de dienstverlening en nog steeds een gigantisch tekort aan woonhuizen, we worden ouder en hebben langer zorg nodig. Allemaal ontwikkelingen die om oplossingen vragen. Die zijn er. Op het Broeckland College wordt daarom ook veel aandacht besteed aan het vak Innovation and Prototyping.

Wat ontbreekt?

Goede vakmensen. Nu al is er in ons land een schrijnend tekort aan goed geschoolde vakmensen. De opleidingen zijn er, het Broeckland College is er een van.

Waarom Broeckland?

Broeckland is een veilige, kleinschalige school in het dorp Breukelen waar leerlingen voorbereid worden op een vervolgopleiding, beroep en het samenleven in een pluriforme maatschappij. Iedereen krijgt een kans: van Lichte Ondersteuning tot Theoretische Leerweg.
Onze blik op de toekomst vertaalt zich in de volgende profielen:  Produceren, Installeren en Energie,  Mobiliteit en Transport,  Bouwen, Wonen en Interieur, Zorg en Welzijn, Groen,  Economie en Ondernemen.

Wat kun je er mee?

Na Broeckland, kiezen de leerlingen een (vak-)opleiding binnen het middelbaar beroeps onderwijs (niveau 2, 3 of 4) waar ze verder geschoold worden tot goed gekwalificeerde vakmensen. Leerlingen die de MAVO hebben gevolgd, kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om door te stromen naar de HAVO.

In vogelvlucht

In klas een en twee volgen de leerlingen alle vakken van de basisvorming  plus nog extra taal- en rekenlessen. Eind klas twee  kiezen de leerlingen een te volgen leerweg (BBL, KBL, TL) binnen een van de profielen.

Aanmelden

Onze open dag, zaterdag 22 januari van 10.00 uur tot 13.00 uur, biedt gelegenheid tot kennismaken met het Broeckland College. Een afspraak maken met de afdelingsleiders van klas een is natuurlijk altijd mogelijk. De aanmelding verloopt via de basisschool.