LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN

Onze school staat voor toekomstgericht onderwijs, waarbij je de kans krijgt om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen in een moderne leeromgeving. Ons onderwijs sluit aan bij de topsectoren in de Brainportregio Eindhoven. We werken nauw samen met het bedrijfsleven. Onze mavo behoort zelfs tot de 25% beste mavo opleidingen van Nederland. 

Horizongebieden 

In leerjaar 1 en 2 maak je kennis met de verschillende profielen door het Horizonprogramma. Je kunt kiezen uit 3 praktijkgebieden: LifeStyle, SportPlaza en TechnoWorld. De omgeving van onze school is hier op ingericht met speciale praktijklokalen.

Is je belangstelling voor een bepaalde richting gewekt, dan kun je deze verder uitdiepen in de bovenbouw. Onze leerlingen krijgen door LOB activiteiten (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding) de kans om aan bedrijfsexcursies mee te doen, gastlessen te volgen en praktijkgerichte workshops te bezoeken. Zo kun je je nog beter voorbereiden op een vervolgopleiding, op beroepen en bedrijven.

Certificering

In mei 2017 heeft locatie Oude Bossche Baan het vignet ‘Gezonde School’ behaald op het thema ‘Welbevinden en Sociale Veiligheid’. In januari 2018 op het thema 'Sexualiteit en Diversiteit' en in januari 2020 op het thema 'Bewegen en Sport'. Sinds april 2019 is deze locatie officieel een Nuffic Global Citizen School en mag zich met ingang van januari 2020 ook Unesco Oriëntatieschool noemen.

Onze speerpunten 

Locatie Oude Bossche baan staat voor: veel persoonlijke aandacht, laptopklassen, internationale programma's, BBL Leerwerktraject (meer stage, minder examenvakken).