WAAROM HEYERDAHL COLLEGE

Het motto van het Heyerdahl College is: ontdek wat je kunt! We gaan uit van jouw eigen mogelijkheden, talenten en ambities. Op het Heyerdahl College ontdek je wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

UITSTROOMMOGELIJKHEDEN

Je kunt na het Heyerdahl College uitstromen naar dagbesteding, begeleid werken, reguliere arbeid of vervolgonderwijs.

Je kunt op het Heyerdahl College kiezen voor de volgende sectoren:

 • Algemene Techniek 
 • Dienstverlening en Zorg 
 • Horeca, Voeding en Voedingsindustrie
 • Groenvoorziening en Dierverzorging
 • Retail en Logistiek

PRO-VMBO KLAS

Het Heyerdahl College en het Werkman VMBO bieden gezamenlijk onderwijs aan in een PRO-VMBO klas. In deze eerstejaars klas volg je theorielessen van het VMBO en de sectorlessen van het Praktijkonderwijs. Zo word je uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en ontdek je welke onderwijsvorm het beste bij je past.

PRO Plus klas 

Het Heyerdahl College en VSO Dunk bieden gezamenlijk onderwijs aan in een
PRO Plus klas. In deze klas volg je als eerstejaars leerling de vakken van het praktijkonderwijs. De PRO Plus klas heeft vaste docenten die de lessen geven en ook je mentor zijn. Omdat het een kleine klas is, wordt er extra aandacht gegeven aan structuur en je veilig en succesvol voelen. Zo kun je ontdekken wat het beste bij je past!

DRIE FASEN

Tijdens je loopbaan op het Heyerdahl College wordt het onderwijs steeds meer afgestemd op je (leer)behoefte. Er zijn drie fasen: in de eerste fase krijg je een breed basisprogramma, waarna je in de tweede fase een meer eigen rooster volgt met diverse vakken naar keuze. In de derde fase werk je via stages en een eigen rooster toe naar werk of vervolgonderwijs. Na de schoolloopbaan krijg je van het Heyerdahl College nog twee jaar nazorg.

LEERLINGBEGELEIDING

Het Heyerdahl College biedt onderwijs en begeleiding op maat. Je krijgt een eigen mentor, die je coacht en ondersteunt. De mentor heeft ook regelmatig contact met je ouders/verzorgers over je ontwikkeling. Naast de dagelijkse begeleiding biedt de school professionele ondersteuning, bijvoorbeeld begeleiding door een orthopedagoog en de inzet van het VO WIJ-team.

STAGE

Stages zijn een verplicht onderdeel van het schoolprogramma op het Heyerdahl College. In het tweede jaar start je met de interne stages op school. Vanaf het derde jaar ga je buiten school stage lopen. In overleg met jou en je ouders/verzorgers zoekt de stagebegeleider een stageplaats die zo veel mogelijk aansluit bij je mogelijkheden en interesses.

PRAKTIJKLEREN

Het Heyerdahl College werkt met de route Praktijkleren, een methode die jongeren uit het praktijkonderwijs helpt bij het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt. De werkprocessen die je tijdens de sectorvakken en stages leert te beheersen, worden officieel weergegeven op een Praktijkverklaring. Hiermee wordt de kans op het vinden van werk groter!

BIJZONDERHEDEN EN VOORZIENINGEN

 • een enthousiast en deskundig schoolteam;
 • een fantastisch schoolgebouw én sportgebouw;
 • wekelijks lessen sociale vaardigheden gericht op stage en werk;
 • PRO-VMBO klas;
 • PRO Plus klas;
 • route Praktijkleren.

AANMELDING EN TOELATINGSPROCEDURE

Aanmelden? Neem dan contact op met een van onze ondersteuningscoördinatoren. Zij zullen je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Na het kennismakingsgesprek en de aanmelding onderzoeken we of je toegelaten kunt worden.