Onderwijsaanbod

Het Sintermeertencollege is een school voor vwo (gymnasium en atheneum), havo en mavo. Sintermeerten biedt ook tweetalig onderwijs (tto) Engels-Nederlands voor vwo-, havo- én voor mavoleerlingen. Onze school heeft vier verschillende brugklassen: mavo-havo brugklassen, havo-vwo brugklassen, mavo-havo brugklassen tto en havo-vwo brugklassen tto.

Een zachte landing op de middelbare school

Een start op de middelbare school betekent niet alleen een ander gebouw, een nieuwe klas en nieuwe vrienden. Op de basisschool had je misschien één of twee meesters en/of juffen, op de middelbare school krijg je voor ieder vak een andere docent, en dat zijn er best veel. Op Sintermeerten heeft iedere brugklas twee mentoren die jouw vast aanspreekpunt zijn. Als je een vraag hebt of ergens mee zit, kan je naar je mentor gaan. De mentor helpt je ook met 'leren leren' en doet activiteiten samen met de klas. Tijdens begeleidingsuren besteden de mentoren van de klas aandacht aan het ontwikkelen van algemene vaardigheden en studievaardigheden. Dit houdt in dat de mentor je handige tips geeft die helpen bij het leren, zoals plannen, leerstrategieën of het maken van samenvattingen. Op Sintermeerten werken we met de speciale Plenda agenda. Deze krijg je van school. De mentor leert je hoe je je agenda moet gebruiken. Dat zorgt voor rust en duidelijkheid. 

Tijdens de introductiedagen, klassenactiviteiten en de themaweek leer je je klasgenoten beter kennen. Dat is belangrijk, want jullie zijn een jaar lang bijna iedere dag bij elkaar. Het is fijn als je elkaar dan een beetje kent en dat je weet wat je aan elkaar hebt.

Driehoeksgesprek

Je mentoren houden ook contact met je ouders. Minimaal drie keer per jaar is er een driehoeksgesprek. Dan praten jij, je ouders en je mentor samen over hoe jij je voelt op school, hoe je cijfers zijn en waar je eventueel hulp bij nodig hebt.  Ook op deze manier ondersteunen wij jou in je eerste jaar op de middelbare school.

Tweetalig onderwijs Engels, internationale oriëntatie

Op Sintermeerten bieden wij al vanaf 2012 tweetalig onderwijs aan. Dit betekent dat meer dan de helft van de lessen in het Engels wordt gegeven. Daarnaast zijn er tto-activiteiten waarbij je ook in aanraking komt met leerlingen uit andere landen. Voor je vervolgstudie in Nederland of het buitenland, beschik je door het volgen van tto-onderwijs over extra kennis en vaardigheden op het gebied van taal, internationalisering en het ontwikkelen van jezelf als persoon.

Sport en gezondheid

Sport speelt op Sintermeerten een belangrijke rol. Bewegen is immers gezond! Buiten de sportlessen worden er na schooltijd ook diverse competities georganiseerd waaraan je kunt deelnemen. En als je nog meer sport wil, dan kun je in de brugklas ook meedoen aan de sportklas. Dit betekent dat je per week twee uur extra sportlessen krijgt. In die lessen krijg je dan niet alleen méér sport, maar je doet ook sporten die je in de gewone lessen niet krijgt. En in de bovenbouw van havo of vwo kun je sport kiezen als examenvak. Daarnaast ondersteunen we kinderen die excelleren in hun eigen sport. Daar zijn we best trots op!

Gezondheid is niet alleen fysieke gezondheid maar ook mentale gezondheid, ervoor zorgen dat je lekker in je vel zit. Naast de mentor staat er ook een ondersteuningsteam klaar om leerlingen hiermee te helpen.