OPLEIDINGEN

Op het Novalis College kun je kiezen uit drie verschillende leertrajecten:

  • vmbo-t
  • havo
  • vwo

Als je aan de toelatingseisen voldoet, kun je geplaatst worden in een vmbo-t brugklas, een vmbo-t/havo brugklas of in een havo/vwo brugklas.

WE KENNEN ELKAAR OP HET NOVALIS

Met ruim 530 leerlingen zijn we een kleine school waar we elkaar kennen. “Je kunt jezelf zijn!” is een veelgehoorde uitspraak van (oud)leerlingen. Als jij naar de brugklas van het Novalis komt, dan krijg je alle tijd om leraren, medeleerlingen en onze prettige sfeer te leren kennen. Binnen een veilige omgeving leer je op jezelf te vertrouwen. Uiteraard bieden we je lessen studievaardigheid en plannen, zodat je leert om verantwoordelijkheid te dragen voor jouw ontwikkeling. Daarbij krijg je hulp van je mentor, leraren en klasgenoten. Je gaat ervaren dat je deel uitmaakt van een groter geheel, waarin jouw eigenheid een plek krijgt!

HOOFDONDERWIJS

Bij ons begin je elke schooldag met twee lesuren hoofdonderwijs: gedurende vier weken ben je iedere ochtend bezig met thema’s als sterrenkunde, ontdekkingsreizen (geschiedenis en aardrijkskunde), cartografie, Middeleeuwen of poëzie. Je werkt opdrachten uit en je maakt je eigen lesboek.

BIJZONDERE VAKKEN

Op het Novalis College heb je natuurlijk de gewone schoolvakken zoals Nederlands, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde, Engels, Frans, Duits en gym. Maar ook doevakken: handvaardigheid, koken, muziek, toneel, en vakken die je bijna nergens anders tegenkomt: astronomie, euritmie en smeden. Op het Novalis College hoef je geen keuze te maken. Iedere leerling komt met álle vakken in aanraking. En dat is bijzonder. Zo kun je jouw talent ontdekken en ontwikkelen!

LEERLIJN KUNST & TECHNIEK

Om leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt en om de doorstroom van leerlingen naar het technisch onderwijs te bevorderen, bieden we de leerlijn ‘kunst en techniek’. Hierin worden de ambachtelijke vakken gekoppeld aan nieuwe technieken zoals lasersnijden en 3D-printen. Ook worden kunst en techniek gestimuleerd in diverse andere schoolvakken zoals geschiedenis, scheikunde en praktische kunstzinnige vorming. Het Novalis bereidt je voor op je toekomst!

STAGES

Het Novalis College vindt het belangrijk dat je kennis maakt met diverse beroepen en de maatschappij. In leerjaar 3 ga je twee weken stage lopen in een winkel. In leerjaar 4 help je tijdens een sociale stage bij een zorginstelling en in leerjaar 5 zoek je een industrieel productiebedrijf voor je tweeweekse bedrijfsstage. Je maakt een portfolio van deze stages. Na de sociale stage en de bedrijfsstage geef je een presentatie, waarin je aan je medeleerlingen, ouders en leraren vertelt over je ervaringen op je stageplek.

SAMEN OP PAD

Op onze school heb je in bijna alle leerjaren een week waarin je met je klas en je mentor op pad gaat om samen dingen te leren:
Leerjaar 1: werkweek in de natuur
Leerjaar 2: excursieweek
Leerjaar 3: werkweek geologie in Zuid Limburg
Leerjaar 4: havo/vwo klas landmeten
Examenklassen: de cultuurreis