Het Boni heeft

 • een brugklaskamp om mee te beginnen;
 • eigen lokalen voor brugklassers in het brugklasgebouw;
 • in de brugklas aparte gymnasiumklassen, atheneumklassen en h/v-klassen;
 • in klas 2-havo/vwo de mogelijkheid om door te stromen naar 3-havo of 3-atheneum;
 • een flexrooster waarbij je zelf een aantal lessen in de week mag kiezen, zoals vakondersteuning, leesuren of plusuren;
 • Boni+ uren waarin je extra verrijkingslessen en activiteiten kan volgen zoals robotica, dans en drama;
 • voor alle leerlingen een coach en goed geschoolde docenten, die je begeleiden en uitdagen om te leren;
 • zorg en aandacht voor alle leerlingen;
 • een heel ruim aanbod aan vakken, waaronder drama in klas 1 en 2, wiskunde D, filosofie (examenvakken vwo) en muziek (examenvak havo en vwo);
 • veel activiteiten, zoals toneel, kunst, muziek en sportwedstrijden;
 • uitwisselingen en buitenlandse reizen.

CultuurProfielSchool

Het Boni ademt kunst en cultuur. Goed cultuuronderwijs vinden wij voor jou belangrijk. Het bereidt jou voor op hoe jij straks in deze wereld staat, een wereld die steeds weer verandert. Naast de lessen zijn er veel mogelijkheden om je creativiteit te ontdekken én te uiten. Daarom zijn wij een CultuurProfielSchool.

Unesco-school

We willen dat je weet wat er in de wereld speelt en dat je oog hebt voor de mensen om je heen. Als Unesco-school besteden wij dus veel aandacht aan internationalisering, duurzaamheid, vrede en mensenrechten. Tijdens de activiteitenweek volg je workshops over diverse onderwerpen, bijvoorbeeld vluchtelingen en discriminatie.

Geo Future School

De Unesco-waarden worden ook op een andere manier duidelijk. Wij mogen ons, als één van de allereerste scholen in Nederland, een volwaardige Geo Future School noemen. Geo Future Scholen zijn in de les bezig met de grote vraagstukken waar onze samenleving voor staat, zoals klimaatverandering en globalisering. Deze onderwerpen zijn niet in één vak onder te brengen en daarom zijn er meerdere vakken tegelijk mee bezig. In de lessen werk je aan oplossingen voor deze ingewikkelde vragen en vaak gebeurt dat in samenwerking met andere organisaties.

Maak eigen keuzes in het flexrooster

Je gaat naast de reguliere lessen een deel van je lessen zelf kiezen. Deze lessen noemen wij flexuren. Heb je meer hulp of tijd voor een bepaald vak nodig? Dan volg je een flexuur van dat vak waarbij ruimte is voor extra instructie of het stellen van vragen, je besteedt op die manier meer aandacht aan dit vak. Ben je juist al heel goed in een vak en wil je jezelf uitdagen en nieuwe dingen ontdekken? Dan kies je voor de Boni+ uren zoals bijvoorbeeld dans, muziek, robotica, 3D-printen of sport. Ook worden er ondersteuningsprogramma’s aangeboden om je te versterken in rekenen/wiskunde, Nederlands en Engels. Je coach, die je regelmatig spreekt, helpt je bij het maken van deze keuzes.

Meer weten?

Meer informatie en alle data vind je op onze website: www.boni.nl