Het Boni heeft

 • een brugklaskamp om mee te beginnen
 • eigen lokalen voor brugklassers in het brugklasgebouw
 • in de brugklas aparte gymnasiumklassen, atheneumklassen en h/v-klassen
 • in klas 2-havo/vwo de mogelijkheid om door te stromen naar 3-havo of 3-atheneum
 • een lesrooster met lessen van 50 minuten
 • goed geschoolde docenten, die je uitdagen om te leren
 • zorg en aandacht voor alle leerlingen
 • een heel ruim aanbod aan vakken, waaronder drama in klas 1 en 2, wiskunde D, filosofie (examenvakken vwo) en muziek (examenvak havo en vwo)
 • uitdagende robotica-activiteiten voor alle leerjaren
 • veel buitenschoolse activiteiten, zoals toneel, kunst, muziek en sportwedstrijden
 • uitwisselingen en buitenlandse reizen

CultuurProfielSchool

Het Boni ademt kunst en cultuur. Loop je de school binnen, zie je overal werk van en voor leerlingen. Wij zijn daarom officieel een CultuurProfielSchool. Goed cultuuronderwijs is namelijk ook voor jou belangrijk. Het bereidt jou voor op hoe jij straks in deze wereld staat, een wereld die steeds weer verandert. Naast de lessen zijn er veel mogelijkheden om je creativiteit te ontdekken èn te uiten.

Unesco-school

Wij zijn een Unesco-school. Dat betekent dat wij duurzaamheid, internationalisering, vrede en mensenrechten belangrijk vinden. We willen dat je weet wat er in de wereld speelt en dat je oog voor de mensen om ons heen hebt. Tijdens de activiteitenweek volg je workshops over diverse onderwerpen, bijvoorbeeld vluchtelingen en discriminatie.

Geo Future School

De Unesco-waarden worden ook op een andere manier duidelijk. Wij mogen ons, als één van de allereerste scholen in Nederland, een volwaardige Geo Future School noemen. Geo Future Scholen zijn in de les bezig met de grote vraagstukken waar onze samenleving voor staat, zoals klimaatverandering en globalisering. Deze onderwerpen zijn niet in één vak onder te brengen en daarom zijn er meerdere vakken tegelijk mee bezig. In de lessen werk je aan oplossingen voor deze ingewikkelde vragen en vaak gebeurt dat in samenwerking met andere organisaties.

Modern en motiverend onderwijs  

Wij vinden modern en motiverend onderwijs belangrijk. Tijdens de lessen gebruiken we naast een boek en schrift een iPad. We helpen je om het beste uit jezelf te halen en houden daarbij rekening met de verschillen tussen leerlingen. We bieden je in de brugklas huiswerkondersteuning en studievaardigheidstraining. Wil je nog meer eigen talenten en interesses ontdekken, dan is dat ook buiten de lessen mogelijk. Vanaf de brugklas is er veel te doen, je kunt denken aan het da Vinci-programma (o.a. Robotica, 3D-printen), drama, sport en muziek.

Meer weten?

Online informatieavond: woensdag 27 januari 2021

Open lesmiddag (groep 8): dinsdag 26 januari en woensdag 3 februari 2021

Meer informatie en alle data vind je op onze website www.boni.nl