Menu
Ir. Lely Lyceum logo

Internationalisering (TTO) en Technasium op alle niveaus (mavo/havo/vwo)  -  Modern Gymnasium in Amsterdam-Zuidoost

Ir. Lely Lyceum opleiding(en)

 • vmbo-tl
 • mavo
 • havo
 • vwo-atheneum
 • vwo-gymnasium

Opleidingsvariant(en)

 • Vmbo-tl (mavo)/havo brugjaar
 • Havo/vwo brugjaar

Extra aanbod

 • Cambridge English
 • Spaans
 • Zang/Muziek
 • Filosofie
 • Kookklas
 • Sportklas
 • Ondernemers-/Businessklas
 • Huiswerkbegeleiding
 • Extra ondersteuning/bijzondere begeleiding
 • Internationale samenwerking
 • Mbo-samenwerking
 • Hbo-samenwerking
 • Universitaire samenwerking

Thema

 • Global Citizen School
 • Pre-University school
 • Technasium
 • Tweetalig onderwijs
 • VECON Business School

Onderwijsconcept

 • Algemeen

Levensvisie

 • Openbaar

Aantal leerlingen

 • 1090

Adres Ir. Lely Lyceum

Ravenswaaipad 3
1106 AW AMSTERDAM
020 5633050