Het Kwadrant is een veilige school waar het verkennen en plannen van jouw toekomstige loopbaan centraal staat. Samenwerking met het bedrijfsleven vinden we erg belangrijk. Door nauw samen te werken geven we jou een goede opleiding met vele doorstroommogelijkheden. Het Kwadrant bestaat uit het vmbo en het Praktijkonderwijs.

vmbo

Wij bieden binnen het vmbo twee verschillende niveaus aan: de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg. Dit is tevens mogelijk voor leerlingen met LRO (Leerroute Ondersteuning). Mocht je in een vak uitblinken, dan kun je dit op een hoger niveau volgen.  

De vmbo-school heeft vijf profielen:
1. profiel E&O (Economie & Ondernemen)
2. profiel Z&W (Zorg & Welzijn)
3. profiel BWI (Bouwen, Wonen & Interieur)
4. profiel PIE (Produceren, Installeren & Energie)
5. profiel NF&D (Nature, Food & Design).

De vakmanschapsroute en Koers maken tevens deel uit van Het Kwadrant vmbo: 

Vakmanschapsroute

In de nabije toekomst is er een steeds grotere vraag naar technisch geschoold personeel. Daarom verzorgt Het Kwadrant, in nauwe samenwerking met Gilde Opleidingen (MBO) en het bedrijfsleven, de speciale zesjarige Vakmanschapsroute. Door de directe samenwerking van het vmbo met het MBO, kun je in zes jaar een MBO diploma Techniek niveau 2 of 3 behalen. 

koers

Deze vorm van onderwijs is voor basis- en kaderberoepsgerichte leerlingen die zelf meer richting willen geven aan het onderwijsproces. Binnen Koers werk je samen met je vakdocenten en coach aan jouw ontwikkeling, uitgaande van je eigen interesse en motivatie. Dit door middel van het programma van Kunskapsskolan. 

praktijkonderwijs

Het Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die niet in staat zijn om via het reguliere onderwijs een vmbo-diploma te halen. Hier worden leerlingen begeleid naar een passende plek op de arbeidsmarkt of voor een enkeling vervolgonderwijs. Het doel van het Praktijkonderwijs is dat de leerlingen zich ontwikkelen tot volwassenen die in staat zijn zichzelf te onderhouden en te verzorgen. Het Praktijkonderwijs biedt een op maat gesneden programma, waarbij de nadruk ligt op de gebieden Wonen, Werken, Vrije Tijd en Burgerschap. 

onze speerpunten

Persoonlijk leerplan
Op Het Kwadrant is de persoonlijke interesse van iedere leerling verbonden met de wereld om ons heen en met het onderwijs. In het persoonlijk leerplan van de leerling is vastgelegd waar de leerling zich in gaat ontwikkelen en op welke manier hij dat gaat doen. Dit plan wordt tijdens de periodieke oudergesprekken besproken met leerling, coach en ouders. 
 
Persoonlijke leertijd
Tijdens de persoonlijke leertijd bewaakt de leerling zijn eigen leerproces en werkt hij aan de doelen van zijn persoonlijk leerplan. Uitgangspunt vormt immers de passie van de leerling!
 
Buitenschools leren
Leren in de echte wereld en het geleerde buiten de school uitvoeren is de beste manier om kennis te maken met het bedrijfsleven en ervaring op te doen. Dit helpt je bij het maken van keuzes. Hier hoort natuurlijk ook een stagetraject bij.
 
Voor deze drie speerpunten is de relatie met de leerling en ouders voor ons het belangrijkste uitgangspunt.