Het Kwadrant is een veilige school waar het verkennen en plannen van jouw toekomstige loopbaan centraal staat. Samenwerking met het bedrijfsleven vinden we erg belangrijk. Door nauw samen te werken, geven we jou een goede opleiding met vele doorstroommogelijkheden.

vmbo

Wij bieden binnen het vmbo twee verschillende niveaus aan: de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg. Dit is tevens mogelijk voor leerlingen met LRO (Leerroute Ondersteuning). Mocht je in een vak uitblinken, dan kun je dit op een hoger niveau volgen.  

De vmbo-school heeft vijf profielen:
1. profiel E&O (Economie & Ondernemen)
2. profiel Z&W (Zorg & Welzijn)
3. profiel BWI (Bouwen, Wonen & Interieur)
4. profiel PIE (Produceren, Installeren & Energie)
5. profiel D&P (Dienstverlening & Producten)

De vakmanschapsroute en het Praktijkonderwijs maken tevens deel uit van Het Kwadrant.

Vakmanschapsroute

Dit is een opleiding vanaf leerjaar 1 die gericht is op techniek. Binnen deze opleiding bieden wij twee routes aan: BWI en PIE. Om de leerlingen de uitdaging aan te blijven bieden, werken we samen met partners uit het onderwijs en het regionale bedrijfsleven. 

Praktijkonderwijs

In het Praktijkonderwijs begeleiden wij leerlingen naar een passende plek op de arbeidsmarkt. Voor sommigen is een doorstart naar een vervolgopleiding ook mogelijk. De leerlingen ronden het Praktijkonderwijs af met een schooldiploma en branchegerichte certificaten. Het doel van het Praktijkonderwijs is dat de leerlingen zich ontwikkelen tot volwassenen die in staat zijn zichzelf te onderhouden en te verzorgen. Het Praktijkonderwijs biedt een op maat gesneden programma vanuit de Big Picture Learning filosofie, waarbij de nadruk ligt op de gebieden Wonen, Werken, Vrije Tijd en Burgerschap.

onze speerpunten

Leerling en coach
Op Het Kwadrant is de persoonlijke interesse van iedere leerling verbonden met de wereld om ons heen en met het onderwijs. Waar een leerling echt goed in is en waar hij echt belangstelling voor heeft, zijn belangrijk voor wat we doen op school. De coach heeft intensief contact met de leerling en ouders, waarbij de (leer)doelen en passie van de leerling centraal staan. 

Coachtijd
Tijdens de coachtijd bewaakt de leerling zijn eigen leerproces. Dit doen de leerlingen samen in de klas met de coach. De coach besteedt in deze coachtijd ook aandacht aan de klas als groep.

Buitenschools leren
Leren in de echte wereld en het geleerde buiten de school uitvoeren is de beste manier om kennis te maken met het bedrijfsleven en ervaring op te doen. Op die manier kunnen de leerlingen de beste keuze maken. Er vinden geregeld bedrijfsbezoeken plaats. Daarnaast is stage een belangrijk onderdeel in de bovenbouw. Dit helpt je bij het maken van keuzes.  

Voor deze drie speerpunten is de relatie met de leerling en ouders voor ons het belangrijkste uitgangspunt.

Laptops

Iedere leerling wordt verwacht een laptop bij zich te hebben. Dat kan een eigen laptop zijn of een laptop in bruikleen van de school. We werken op onze school met zowel boeken als digitale methodes. Door gebruik te maken van een laptop is het voor leerlingen makkelijker om op het eigen niveau te werken, waarbij de ene leerling kan versnellen terwijl de andere leerling in een rustiger tempo de lesstof doorneemt. Tevens zorgt het gebruik van een laptop ervoor dat de docenten snel inzicht in het niveau van de leerling of klas krijgen.