Een fijne sfeer

Die is nodig om je veilig te voelen op school en om goed te kunnen leren. Jouw klas en jouw mentor zijn daarin heel belangrijk. Vóór de zomervakantie maak je daarom al kennis met je mentor en je nieuwe klas.
Jouw mentor geeft de klas mentorles en er zijn regelmatig leuke activiteiten naast het gewone lesprogramma.

Goede begeleiding

Alle leerlingen hebben goede begeleiding nodig. Maar dit hoeft niet voor iedereen dezelfde begeleiding te zijn.  
Samen met jou (en je ouder(s)/verzorger(s)) kijken we waarmee en hoe we je het beste kunnen helpen.

Leren door doen

Bij ons op school ga je je in de brugklas het eerste half jaar oriënteren in de twee Vakroutes: de Vakroute Techniek en de Vakroute Mens & Dienstverlenen.
Onze lessen, leermiddelen en lokalen zorgen er voor dat je uitgedaagd wordt om te leren en te ontdekken; wat vind je leuk en waar liggen jouw kwaliteiten. Vervolgens helpen we je bij het maken van keuzes die voor jou belangrijk zijn. 

Na de oriëntatie van een half jaar kun je een keuze maken voor één van de Vakroutes.  
In leerjaar twee mag je al een beroepsgerichtprofiel kiezen.
In alle leerjaren is stage lopen een onderdeel van ons lesprogramma. Zo kun je je nog beter oriënteren in de praktijk.

Natuurlijk leer je bij ons ook in de andere vakken zoals Nederlands, Engels en Wiskunde. Ook in deze lessen ben je vaak praktisch bezig.

Vernieuwend

Dit betekent dat ons onderwijs gericht is op jouw toekomst. Wij leren je de kennis en vaardigheden die je nu en in de toekomst nodig hebt. Onze lessen bereiden je voor op de beroepen van morgen.

Vakcollege Maarsbergen is voor alle niveaus van het vmbo en voor havoleerlingen die graag praktisch leren. Onze school heeft een goede samenwerking met het mbo. Door deze samenwerking zijn er mogelijkheden voor een vmbo-mbo route naar het hbo.