what's NXT

Een school voor dromers, denkers en doeners voor Nu én de Toekomst.

NXT is voor alle niveaus van het vmbo en ook voor leerlingen die praktisch leren en op havo-niveau onderwijs willen krijgen.

Wij leren je de kennis en vaardigheden die je nu en in de toekomst nodig hebt. Onze lessen bereiden je voor op de beroepen van morgen.
Wij hebben aandacht voor de individuele leerling. Daar staan wij voor. Dat betekent dat wij dichtbij zijn. Dichtbij jouw talent. Dichtbij wat jij nog wil leren. Dichtbij de combinatie van praktijk én theorie. Dichtbij jou!

NXT Support

Alle leerlingen hebben goede begeleiding nodig. Maar dit hoeft niet voor iedereen dezelfde begeleiding te zijn. Samen met jou, je ouder(s)/verzorger(s) en ons team kijken we waarmee en hoe we je het beste kunnen begeleiden in je ontwikkeling. 

Do it NXT

Onze brugklas is uniek in de lessen van de Vakroute Techniek en de Vakroute Mens & Dienstverlenen. Alle lessen, leermiddelen en lokalen zorgen er voor dat je uitgedaagd wordt om te leren en te ontdekken. Wat vind jij leuk en waar liggen jouw kwaliteiten? We helpen je graag bij het maken van keuzes die voor jou belangrijk zijn. In alle leerjaren leer je binnen en buiten de school, door stages, excursies, gastlessen en activiteiten op de Hotspot. 

NXT step

De volgende stap in jouw toekomst. Ga jij hem zetten?