MARKANTE HUISVESTING 

De school met het geel-blauwe dak. Zo staat de Lingeborgh in de wijde regio bekend. Ons markante hoofdgebouw herbergt praktijklokalen voor Groen, Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen, Horeca, Bakkerij en Recreatie en Sk21lls.
 
In ons brugklasgebouw kan je spelen en puberen, ontmoet je nog steeds je vrienden van de basisschool en ontdek je waar je talenten liggen en waar jij jezelf verder in wilt ontwikkelen. Er is ook aandacht voor techniek, sport en cultuur.  We organiseren diverse  projecten die voor iedere leerling interessant zijn.

EXCELLENTE SCHOOL 2023-2026

Het is niet alleen het gebouw waar de Lingeborgh bekend om staat, zegt directeur Ronald van der Vlies: "Wij hebben een betrokken docententeam, dat onafgebroken werkt aan een goede band met onze leerlingen en korte lijntjes heeft met ouders. Daarmee staan we garant voor betekenisvol onderwijs. De jury Excellente Scholen roemde in 2016 al de excellente leerlingbegeleiding, bovengemiddelde resultaten en een hoge waardering door de leerlingen. Wij zijn opnieuw Excellente School geworden in 2020 en 2023. Naast onze goede leerlingbegeleiding, wil de Lingeborgh bijdragen aan talentontwikkeling en geluk van leerlingen. 

Als je bij ons de onderbouw havo/vwo volgt, stroom je daarna door naar de bovenbouw van Lek en Linge in Culemborg. In het vmbo doe je bij ons eindexamen in het niveau dat bij je past. Het is daarbij mogelijk om sommige vakken op een hoger niveau af te ronden. Maatwerk, dat past bij de talenten van onze leerlingen. Tijdens je schooltijd bieden wij projecten en stages aan. Deze aanpak heeft een gunstig effect op onze leerlingen; die voelen zich zo erkend. En dát levert ieder jaar goede examenresultaten op. Liefst 99 procent van de leerlingen verlaat onze school met een diploma."

WARME SFEER

Vanuit de hele regio Geldermalsen vinden leerlingen hun weg naar de Lingeborgh. "Wij koesteren de warme sfeer, op onze school ben je geen nummer," vertelt directeur Van der Vlies.

Bij ons op school heb je een mentor. Je mentor begeleidt jou in sociale vaardigheden, helpt je bij het aanleren van studievaardigheden en geeft lessen in keuzebegeleiding. Daarnaast kan je gebruik maken van ons gratis huiswerkplein – hier word je geholpen bij het plannen en ‘leren leren’ en maak en leer jij je huiswerk. Bij je schoolwerk kun je gebruik maken van een laptop/iPad die je van school te leen krijgt.

ONDERWIJSAANBOD

Op onze school bieden we alle leerwegen van het vmbo aan: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde/theoretische leerweg (mavo). Je kunt bij ons tevens terecht voor de onderbouw havo en havo/vwo. 

In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kun je vervolgens kiezen uit de profielen Groen, Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen of Horeca, Bakkerij en Recreatie.  In de gemengde/theoretische leerweg krijg je les in Sk21lls. Bij het vak Sk21lls leer je vaardigheden, zoals organiseren en samenwerken. Door dit vak haal je een diploma dat écht meer is dan alleen mavo.

Krijg je een tl/havo-advies, dan kom je in de brugklas in een speciale tl/havo-klas. Heb je een havo-advies, dan plaatsen wij je in een reguliere havo-klas en als je een havo/vwo-advies hebt gekregen, plaatsen wij je in onze havo/vwo klas. Dit schooljaar bieden we ook een b/k - en een t/k-brugklas aan.  In de combinatieklassen geven we je de tijd om te ontdekken welk niveau het beste bij je past.

ANDERE ACTIVITEITEN

Op de Lingeborgh verzorgen wij een groot aantal activiteiten die een belangrijke aanvulling op de dagelijkse lessen vormen. Op het programma staan in alle leerjaren onder meer culturele activiteiten binnen en buiten school, sportdagen, werkweken in binnen- en buitenland, excursies en feesten.

PLAATSING

De Lingeborgh streeft naar de juiste plaatsing van jou als toekomstige leerling van onze school. Alleen dan kan je goed presteren. Waar je geplaatst wordt? Dat gebeurt in overleg met je basisschool.

De Lingeborgh Geldermalsen is samen met Lek en Linge Culemborg onderdeel van O.R.S. Lek en Linge.