Het BRAVO! College biedt de eerste twee leerjaren van het atheneum, de eerste drie leerjaren van de havo, het volledige vierjarige vmbo en BIVAK, een techniekopleiding in samenwerking met het lokale bedrijfsleven.

Zoals bij iedere verandering is het eerste jaar even wennen aan de nieuwe school, de nieuwe vakken en de nieuwe mensen om je heen. De grootste uitdaging is de zoektocht naar wie je bent, wat je leuk vindt én waar je goed in bent. Onze docenten helpen je graag daarbij!

Ons aanbod 

Het eerste leerjaar werken we met gecombineerde brugklassen. Dat wil zeggen dat er twee niveaus bij elkaar zitten. Je krijgt les op je eigen niveau, maar je kunt bijvoorbeeld ook één vak op een hoger niveau volgen. Dit is fijn voor een betere voorbereiding op de bovenbouw.

Het BRAVO! College biedt een volledige vmbo-opleiding en behaalde de afgelopen jaren uitstekende eindexamenresultaten waar we erg trots op zijn. Mede dankzij deze prestaties zijn we door het Elsevier Weekblad uitgeroepen tot ‘superschool 2020’. Daarnaast kun je bij ons terecht voor de volledige onderbouw van de havo. Havo-leerlingen stromen na het derde leerjaar door naar bijvoorbeeld de Philips van Horne in Weert.

Voor atheneumleerlingen bieden we leerjaar één en twee aan. Daarna stromen zij door naar Het College of een andere school naar keuze.

BIVAK (Bijzonder Innovatief Vakonderwijs)

Sinds schooljaar 2019-2020 biedt het BRAVO! College ook de mogelijkheid tot het volgen van een techniekopleiding voor de niveaus basis, kader en mavo. Binnen deze innovatieve vakopleiding behaalt de leerling een vmbo-diploma. In de eerste twee leerjaren maak je kennis met de zeven werelden van techniek. Middels snuffelmomenten, bedrijfsbezoeken, praktijkopdrachten en stages bij het lokale bedrijfsleven doen leerlingen ervaring op om een weloverwogen aansluitende mbo-keuze te kunnen maken. 

Begeleiding en persoonlijke aandacht

Het basisrooster is zo ingedeeld dat de lessen iedere dag van de week op dezelfde tijd beginnen en eindigen. Iedere dag bestaat uit vijf reguliere lessen en twee lessen keuzewerktijd. Bij deze laatste lessen kan de leerling zelf kiezen voor een verwerkingsles of een talentles. Ook kunnen hier gesprekken met de leerlingcoach plaatsvinden.
 
Tijdens de reguliere lessen wordt er onderscheid gemaakt tussen instructie- en verwerkingstijd. Bij afwezigheid van een docent worden de lessen in de meeste gevallen opgevangen.

Leerlingen met een extra zorg- of ondersteuningsbehoefte zijn op het BRAVO! College meer dan welkom. Door de kleinschalige opzet van onze school zijn er korte lijnen met onze ondersteuners en docenten, wat zorgt voor een vertrouwde, warme en gemoedelijke sfeer.

Jij en je sporttalent

Onze school is een Topsport Talentschool waar professionele sporters begeleid worden bij de combinatie van studie en sport.