Het BRAVO! College biedt de eerste twee leerjaren van de basis- en beroepsgerichte leerweg van het vmbo en van het atheneum, de eerste drie leerjaren van de havo, de volledige vierjarige mavo en BIVAK, een meerjarige techniekopleiding met koppeling naar het middelbaar beroepsonderwijs.

Zoals bij iedere verandering is het eerste jaar even wennen aan de nieuwe school, de nieuwe vakken en de nieuwe mensen om je heen. De grootste uitdaging is de zoektocht naar wie je bent, wat je leuk vindt én waar je goed in bent. Onze docenten helpen je graag daarbij!

Ons aanbod vanaf schooljaar 2020-2021

Het eerste leerjaar werken we met gecombineerde brugklassen. Dat wil zeggen dat er twee niveaus bij elkaar zitten. Je krijgt les op je eigen niveau, maar je kan bijvoorbeeld ook één vak op een hoger niveau volgen. Dit is fijn voor een betere voorbereiding op de bovenbouw.

Het BRAVO! College biedt een volledige mavo-opleiding en behaalde de afgelopen jaren uitstekende eindexamenresultaten waar we erg trots op zijn. Mede dankzij deze prestaties zijn we door het Elsevier Weekblad uitgeroepen tot ‘superschool 2020’. Daarnaast kun je bij ons terecht voor de volledige onderbouw van de havo. Havo-leerlingen stromen na het derde leerjaar door naar de Philips van Horne in Weert.

Voor basis-, kader- en atheneumleerlingen bieden we leerjaar één en twee aan. Daarna stromen de basis- en kaderleerlingen door naar Het Kwadrant en de atheneumleerlingen naar Het College of een school naar keuze.

BIVAK (Bijzonder Innovatief Vakmanschap)

Sinds schooljaar 2019-2020 biedt het BRAVO! College ook de mogelijkheid tot het volgen van een meerjarige techniekopleiding voor de niveaus basis, kader en mavo. Binnen deze innovatieve vakopleiding kun je een middelbare-school- én mbo-diploma behalen. Deze opleiding is uniek in opzet vanwege de nauwe samenwerking met het lokale bedrijfsleven.

Begeleiding en persoonlijke aandacht

Het basisrooster is zo ingedeeld dat de lessen iedere dag van de week op dezelfde tijd beginnen en eindigen. Daarnaast bieden we nog keuzetijd aan, waardoor je lestijden op één of meerdere dagen afwijken. Bij afwezigheid van een docent worden de lessen in de meeste gevallen opgevangen. Tijdens keuzewerktijd kun je op zoek gaan naar je persoonlijke interesses en talenten of wordt er extra ondersteuning geboden op diverse vakgebieden. Er is extra aandacht voor sport, creatieve vorming en andere interessegebieden.

Leerlingen met een extra zorg- of ondersteuningsbehoefte zijn op het BRAVO! College meer dan welkom. Door de kleinschalige opzet van onze school zijn er korte lijnen met onze ondersteuners en docenten wat zorgt voor een vertrouwde, warme en gemoedelijke sfeer.

Jij en je sporttalent

Onze school is een Topsport Talentschool waar professionele sporters begeleid worden bij de combinatie van studie en sport.