Het BRAVO! College biedt de eerste twee leerjaren van het atheneum, de eerste drie leerjaren van de havo en het volledige vierjarige vmbo. Je kunt een vmbo-diploma behalen binnen het profiel Dienstverlening & Producten. Wij doen dit aan de hand van het onderwijsconcept BIVAK. 

BIVAK is een afkorting van Bijzonder Innovatief Vakonderwijs en kent twee routes: life en tech. Wanneer een leerling zich breed wil oriënteren is BIVAK.life de beste keuze. Wanneer een leerling een focus op techniek en technologie wenst, dan is BIVAK.tech de juiste keuze. Middels leuke lessen, uitdagende cases en stages bij het lokale bedrijfsleven, zorgen we ervoor dat leerlingen marktgericht worden opgeleid. Tijdens de middelbare schooltijd bieden wij de leerling voldoende uitdaging en ervaring om een weloverwogen, aansluitende mbo-keuze te maken. Na het afronden van BIVAK.tech zijn er zelfs mogelijkheden tot een doorlopende leerlijn via het BRAVO! College.

Zoals bij iedere verandering is het eerste jaar even wennen aan de nieuwe school, de nieuwe vakken en de nieuwe mensen om je heen. De grootste uitdaging is de zoektocht naar wie je bent, wat je leuk vindt én waar je goed in bent. Onze docenten helpen je graag daarbij!

Ons aanbod 

Het eerste leerjaar werken we met gecombineerde brugklassen. Dat wil zeggen dat er twee niveaus bij elkaar zitten. Je krijgt les op je eigen niveau, maar je kunt bijvoorbeeld ook één vak op een hoger niveau volgen in de eigen klas. Dit is fijn voor een betere voorbereiding op de bovenbouw.

Het BRAVO! College biedt een volledige vmbo-opleiding en behaalde de afgelopen jaren uitstekende eindexamenresultaten waar we erg trots op zijn. Daarnaast kun je bij ons terecht voor de volledige onderbouw van de havo. Havo-leerlingen stromen na het derde leerjaar door naar bijvoorbeeld de Philips van Horne in Weert.

Voor atheneumleerlingen bieden we leerjaar één en twee aan. Daarna stromen zij door naar Het College of een andere school naar keuze.

Begeleiding en persoonlijke aandacht

Het basisrooster is zo ingedeeld dat de lessen iedere dag van de week op dezelfde tijd beginnen en eindigen. Iedere dag bestaat uit zes reguliere lessen en één les keuzewerktijd, waarbij de leerling zelf kan kiezen voor een verwerkingsles of een talentles. Ook kunnen hier gesprekken met de leerlingcoach plaatsvinden. 

Tijdens de reguliere lessen wordt er onderscheid gemaakt tussen instructie- en verwerkingstijd. Bij afwezigheid van een docent worden de lessen in de meeste gevallen opgevangen.

Leerlingen met een extra zorg- of ondersteuningsbehoefte zijn op het BRAVO! College meer dan welkom. Door de kleinschalige opzet van onze school zijn er korte lijnen met onze ondersteuners en docenten, wat zorgt voor een vertrouwde, warme en gemoedelijke sfeer.

Jij en je sporttalent

Onze school is een Topsport Talentschool waar professionele sporters begeleid worden bij de combinatie van studie en sport.