De coach heeft een spilfunctie                                                                                            

Iedere brugklas heeft een eigen coach en die begeleidt je met de overgang naar het voortgezet onderwijs. Wij willen dat je je snel bij ons op school thuis voelt en daarom organiseren wij vóór de zomervakantie al een kennismakingsmiddag. Tijdens deze middag maak je al kennis met je coach en je nieuwe klasgenoten. 

Laptops en boeken

Op de vmbo-tl, havo en vwo werk je met een eigen Chromebook als ondersteuning in de les en thuis. Zo bereiden wij je voor op de toekomst waarin het digitale werken een steeds grotere rol speelt. Naast de Chromebook gebruiken we natuurlijk ook boeken en andere materialen.

FLEXROOSTER

Op de locatie Buys Ballot werken we met een flexrooster.  Hiermee willen we  meer ruimte bieden voor differentiatie, verdieping en persoonlijke begeleiding. Met het flexrooster  kun je zelf, onder begeleiding van je coach, een deel van je rooster samenstellen rondom vaste lesblokken van 80 minuten.

TALENTPROFIELEN

Op het Cambium geloven we in talenten.  Wat we willen is jouw specifieke talenten via uitdagende werkvormen tot bloei laten komen. 

Als toegevoegde keuzemogelijkheid kun je ook kiezen voor Cambridge English en/of muziekPlus. 

  • Sport

In de sportklas wordt extra veel aandacht  besteed aan sport en beweging, omgaan met verschillen, leidinggeven, coachen en fair play. Je maakt natuurlijk kennis met verschillende sporten, maar we organiseren ook extra sportactiviteiten in de vorm van trainingen, clinics en excursies. 

  • Art  

In de artklas ontwikkel je je kunstzinnige en creatieve talenten. We werken projectmatig vanuit de beeldende vakken, muziek, mode, dans en theater. Regelmatig nemen we deel aan kunstprojecten en werken we samen met musea in de regio. Daarnaast maken workshops deel uit van het programma.

  • Cambridge English  

Als aanvulling op ons lesprogramma hebben we Cambridge Engels als toegevoegde keuzemogelijkheid. Als je in de havo of vwo brugklas zit en je hebt zin in een extra uitdaging, dan kun je je aanmelden voor Cambridge Engels. Tijdens de les wordt extra aandacht besteed aan spreken, luisteren, lezen en schrijven. In het derde leerjaar is het mogelijk om op te gaan voor het Cambridge English First examen, een internationaal erkend diploma. 

  • MuziekPlus

MuziekPlus gaat over het ontdekken van muzikaliteit. Het doel is het verkennen van de wereld van muziek en je talent hierin.

Techniek

 Techniek en technologie zijn overal om ons heen. Als Cambium College zetten we ons in voor een breed technisch lesaanbod. Bij verschillende vakken laten we je kennis maken met techniek en verschillende bèta-beroepen. Je ontdekt zo wat je het leukste vindt en waar jouw talenten liggen.

Als je techniek en technologie leuk vindt dan kun je dat in de bovenbouw verder ontdekken. Op het vmbo-bb en kb kun je kiezen uit verschillende technische profielen waarmee je kunt doorstromen naar het mbo. Op de vmbo-tl kun je kiezen voor Bèta Challenge en als havo of vwo leerling kun je kiezen voor Technasium