Als je bij ons op school komt, vallen meteen een paar dingen op:

  • Goede begeleiding met een persoonlijke coach
  • Een gezellige en veilige leeromgeving
  • Kiezen wat bij jou past en wat je leuk vindt

Junior College

Je start bij ons in het Junior College. We hebben binnen het Junior College brugklassen mavo, havo en vwo. Soms krijg je een dubbel advies van de basisschool omdat nog niet helemaal zeker is wat het beste bij je past. Dan krijg je een kans in de klas van het hoogste niveau. Bij genoeg leerlingen maken we een dakpanklas mavo-havo en/of havo-vwo.  We kijken altijd goed welke richting het beste bij je past. Dit kan ook na het advies van de basisschool veranderen. Daarom is het altijd mogelijk om na de brugklas door te stromen naar een ander niveau. 

Gymnasium

In onze brugklas vwo bereiden we je voor op het gymnasium. We zijn de enige school in Steenwijkerland en omgeving waar het gymnasium aangeboden wordt. Je krijgt het vak ‘oriëntatie op de klassieken’. Aan het eind van het eerste jaar kies je voor klas 2 gymnasium of klas 2 atheneum. Op het gymnasium ga je verder met de klassieke talen Grieks en Latijn. Op het atheneum heb je die vakken niet.

Coaching

Elke leerling heeft bij ons op school een persoonlijke coach. Jouw coach is voor jou en je ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt op school. Je zoekt samen met je coach uit hoe jij het beste leert. Je leert een planning maken om zo te zorgen dat je op tijd begint met je huiswerk. Daarnaast is er aandacht voor hoe jij in je vel zit en ook hoe het contact en de samenwerking met anderen is.

In je lesrooster staan ook coachmomenten. Tijdens deze momenten heb je afwisselend klassikaal, in kleine groepjes of individueel contact met je coach. Sowieso heb je twee keer per jaar samen met je ouders/verzorgers een gesprek met je coach, de zogenaamde start- en voortgangsgesprekken. Natuurlijk mogen je ouders/verzorgers altijd contact opnemen met je coach buiten deze gesprekken om.

Veilige leeromgeving

Wij vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt op onze school en je goed kunt ontwikkelen! Tijdens onze lessen is er aandacht voor elkaar en leren we elkaar te accepteren en respecteren. Het ontwikkelen van een positieve sfeer in de klas/groep en hoe je met sociale media omgaat zijn items die regelmatig terugkomen.

De klassen van het Junior College hebben een eigen pauzetijd. Tijdens de pauzes blijf je op het schoolterrein. Mocht een les uitvallen, dan wordt deze opgevangen door onze onderwijsassistent of een andere collega. Op deze manier heb je geen tussenuren. Ook heb je een aparte vleugel (D-vleugel) waar je de meeste lessen volgt.

Internationaal

Wij hebben internationale contacten en zijn een Unescoschool! Op de RSG Tromp Meesters brengen we je in contact met leerlingen van scholen in het buitenland. Ook kan je tijdens projecten op school vragen stellen aan veel bedrijven, universiteiten en maatschappelijke en culture instellingen die ook bij Unesco zijn aangesloten. En dat dus zelfs in het buitenland. Je leert daardoor de wereld beter kennen. Les op onze Unesco-school betekent:

  • Aandacht voor vrede, mensenrechten en wereldburgerschap
  • Excursies, studiereizen en uitwisselingen
  • Versterkt Talen Onderwijs (les in een vreemde taal van ‘native speakers’ die jou in hun moedertaal lesgeven
  • Extra taalprogramma’s volgen in de bovenbouw