Algemeen

Over onze school

Sint Ursula staat voor actueel en activerend onderwijs, gericht op het ontwikkelen van talenten. Dat doen we niet alleen, maar altijd samen met ouders / verzorgers, bedrijven en organisaties in de omgeving. We streven daarbij naar onderwijs van kwalitatief hoog niveau in een veilige omgeving. In een sfeer van respect en vertrouwen hebben we aandacht voor een brede vorming van jou en je klasgenoten. Jouw talenten vormen het uitgangspunt. Zo bereiden wij jou optimaal voor op het vervolgonderwijs en onze maatschappij.

Wereldburger
Samen met jouw ouders en bedrijven om ons heen bereiden wij je voor op een toekomst als wereldburger. Daarom gaan we uit van activerend onderwijs. De technologie van deze tijd speelt daarbij een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de iPad, VR-brillen of een 3D-printer. Maar er wordt ook gewoon met boeken en ander lesmateriaal gewerkt. Want er is natuurlijk meer dan technologie. In groepjes op zoek gaan naar een oplossing vinden we bijvoorbeeld net zo belangrijk. Aan die vaardigheden besteden we dus ook veel aandacht.  

Brugklas
In de brugklas zit je waarschijnlijk met kinderen uit verschillende dorpen. Dat kan best spannend zijn. Maar geen zorgen: er komen meestal ook een paar vrienden van je basisschool bij je in de klas. En we organiseren allerlei activiteiten zodat je jouw mentor, je nieuwe klasgenoten en onze school snel leert kennen. En misschien heb je al gehoord van ons brugklaskamp. Daar doe je echt onvergetelijke ervaringen op.

Activiteiten
Je zult begrijpen dat je op school en thuis heel wat moet leren. Dat is natuurlijk ook de bedoeling: iedereen werkt hard samen zodat er zo goed mogelijk gepresteerd wordt. Maar bij hard werken hoort óók ontspanning. Daarom kun je bij ons op school ook aan allerlei activiteiten meedoen. Zo organiseren we elk jaar verschillende sportdagen, activiteitendagen en excursies.

 
Locatie Heythuysen

In Heythuysen hebben we verschillende vmbo-brugklassen: 

  • Gemengde / theoretische leerweg
  • Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg 
  • Syntheseklas*

Sector-oriëntatie
Naast de gewone vakken, besteden we in de onderbouw veel zorg aan studie- en beroepskeuzebegeleiding. In de eerste twee leerjaren wordt de keuze van een leerweg en een sector voorbereid. Kies jij voor techniek, economie of zorg & welzijn?

Begeleiding
Tijdens onze Genius Hours krijg jij de extra ondersteuning die je bij de vakken nodig hebt. Daarnaast bieden we faalangst- en examentrainingen, kunnen we helpen bij het verder ontwikkelen van sociale vaardigheden en bieden we extra begeleiding bij taal en rekenen. Sowieso krijgt iedereen in onze onderbouw een extra uur taal en rekenen – helemaal op maat uiteraard.

*De syntheseklas
De syntheseklas  is er voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Je start in een klas van max. 12 leerlingen. Je krijgt alle theorievakken aangeboden door je vaste groepsleerkracht, de mentor. De praktijkvakken worden door vakdocenten verzorgd, waarbij de mentor een coachende rol aanneemt. Gaat het goed in de syntheseklas? Dan maak je stapsgewijs de overstap naar de reguliere klas. Dat noemen we schakelen.  Die overstap maak je per vak en wordt intensief begeleid door de mentor(en).