Algemeen

Over onze school
Sint Ursula staat voor actueel en activerend onderwijs, gericht op het ontwikkelen van talenten. Dat doen we niet alleen, maar altijd samen met ouders / verzorgers, bedrijven en organisaties in de omgeving. We streven daarbij naar onderwijs van kwalitatief hoog niveau in een veilige omgeving. In een sfeer van respect en vertrouwen hebben we aandacht voor een brede vorming van jou en je klasgenoten. Jouw talenten vormen het uitgangspunt. Zo bereiden wij jou optimaal voor op het vervolgonderwijs en onze maatschappij.

Wereldburger
Samen met jouw ouders en bedrijven om ons heen bereiden wij je voor op een toekomst als wereldburger. Daarom gaan we uit van activerend onderwijs. De technologie van deze tijd speelt daarbij een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de iPad, VR-brillen of een 3D-printer. Maar er wordt ook gewoon met boeken en ander lesmateriaal gewerkt. Want er is natuurlijk meer dan technologie. In groepjes op zoek gaan naar een oplossing vinden we bijvoorbeeld net zo belangrijk. Aan die vaardigheden besteden we dus ook veel aandacht. 

Brugklas
In de brugklas zit je waarschijnlijk met kinderen uit verschillende dorpen. Dat kan best spannend zijn. Maar geen zorgen: er komen meestal ook een paar vrienden van je basisschool bij je in de klas. En we organiseren allerlei activiteiten zodat je jouw mentor, je nieuwe klasgenoten en onze school snel leert kennen. En misschien heb je al gehoord van ons brugklaskamp. Daar doe je echt onvergetelijke ervaringen op.

Activiteiten
Je zult begrijpen dat je op school en thuis heel wat moet leren. Dat is natuurlijk ook de bedoeling: iedereen werkt hard samen zodat er zo goed mogelijk gepresteerd wordt. Maar bij hard werken hoort óók ontspanning. Daarom kun je bij ons op school ook aan allerlei activiteiten meedoen. Zo organiseren we elk jaar verschillende sportdagen, activiteitendagen en excursies.

Sint Ursula Horn

Brugklas
In Horn hebben we de volgende brugklassen:

  • Vmbo-theoretisch
  • Havo
  • Vwo
  • Vwo+ voor leerlingen die extra uitdaging willen. Wist je dat we beschikken over een gymnasium?
  • Syntheseklas*

Genius Hours
Tijdens onze Genius Hours kun je een gedeelte van jouw rooster zelf bepalen. Als je ondersteuning nodig hebt bij een bepaald vak kun je kiezen voor een TeacherLab. Samen met een docent ga jij dan werken aan wat jij moeilijk vindt. Als je geen ondersteuning nodig hebt, kies je voor een VerrijkingsLab. Je gaat dan aan de slag met zaken die jij interessant vindt: van programmeren tot mindfulness. 

* De syntheseklas
De syntheseklas  is een uniek concept in Limburg voor leerlingen met speciale zorgbehoeften. Je start in een klas van max. 12 leerlingen. Jouw klas wordt begeleid door een gespecialiseerde synthesementor. Jouw mentor verzorgt tevens een deel van de lessen. Gaat het goed in de syntheseklas? Dan maak je stapsgewijs de overstap naar de reguliere klas. Dat noemen we schakelen.  Die overstap maak je per vak en wordt intensief begeleid door de mentor(en).