Het Cals College Nieuwegein biedt onderwijs aan leerlingen met minimaal een havo-advies van de basisschool. Buiten de vaklessen is er voor de leerlingen een breed aanbod aan activiteiten: cursussen, extra vakken (bijvoorbeeld Chinees en filosofie), het tweetalig onderwijs, het technasium en ook het cultuur profiel. Zo kun je je ontwikkelen tot een kritisch, evenwichtig mens met een eigen kijk op de wereld om je heen en op je eigen leven.

Kunst & Cultuur

Het Cals College is een erkende cultuurprofielschool. Daarom doen we extra veel aan kunst en cultuur. In de onderbouw krijg je muziek, drama en beeldende vorming. Daarnaast krijg je het vak culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Bij ckv maak je in klas 1 kennis met de vakken dans, audiovisueel en design. Na deze kennismaking ga je in klas 2 en 3 je specialiseren in dans, audiovisueel, design, muziek, atelier of toneel.

Technasium

De eerste klas van het havo/atheneum en atheneum is voor alle leerlingen een jaar waarin ze zich oriënteren op het technasium. Je krijgt daar het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). Het doel van het technasium is je te laten ervaren wat je in de maatschappij hebt aan vakken als wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde.

Tweetalig onderwijs

We hebben op het Cals tweetalig onderwijs (tto) op havo- én vwo-niveau. Bij tweetalig onderwijs gaat het vooral om twee zaken: Engels en internationalisering. In het tto krijg je minstens de helft van de vakken in het Engels. Je gaat dus meteen met Engels aan de slag en leert de taal goed spreken, verstaan, schrijven en lezen. Je krijgt niet alleen lessen in het Engels, maar je krijgt ook de kans om de taal in de praktijk te gebruiken tijdens activiteiten zoals dramaworkshops Verder is er een reis naar het Verenigd Koninkrijk, is er een uitwisseling met een andere school in het buitenland en is er in het voorexamenjaar een buitenlandse stage.

We hebben de volgende eerste klassen:

  • Havo/atheneum brugklas, met voor alle leerlingen een oriëntatie op het technasium.
  • Atheneum (vwo) eerste klas, met voor alle leerlingen een oriëntatie op het technasium Gymnasium eerste klas.
  • Tweetalig havo/atheneum brugklas.
  • Tweetalig vwo eerste klas, met daarbij de keuze tussen tweetalig atheneum en tweetalig gymnasium.