aanbod

Cals Nieuwegein biedt onderwijs aan leerlingen met minimaal een havo-advies. We zijn een cultuurprofielschool, bieden tweetalig onderwijs, technasium en extra vakken zoals Chinees en filosofie aan. Zo kun je je ontwikkelen tot een kritisch, evenwichtig mens met een eigen kijk op de wereld en je eigen leven.

Kunst & Cultuur

We zijn een cultuurprofielschool, daarom doen we extra veel aan kunst en cultuur. In de onderbouw krijg je muziek, drama en beeldende vorming. Daarnaast krijg je het vak culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Bij CKV maak je in klas 1 kennis met de vakken dans, audiovisueel en design. Na deze kennismaking ga je in klas 2 en 3 je specialiseren in dans, audiovisueel, design, muziek, atelier of toneel.

Technasium

De eerste klas havo/atheneum en atheneum is voor alle leerlingen een jaar waarin ze zich oriënteren op het technasium. Je krijgt daar het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O), waarbij je samenwerkt in een groep om iets te onderzoeken en een probleem op te lossen. 

Tweetalig onderwijs

We bieden tweetalig onderwijs (tto) op havo- én vwo-niveau. Het gaat hierbij vooral om drie zaken: taalvaardigheid, (wereld)burgerschap en persoonsontwikkeling. In het tto krijg je minstens de helft van de vakken in het Engels. Je gaat dus meteen met Engels aan de slag en leert de taal goed spreken, verstaan, schrijven en lezen. 

eerste klassen

We hebben de volgende eerste klassen:

  • Brugklas havo/atheneum met technasium of tweetalig onderwijs
  • Eerste klas atheneum met technasium of tweetalig onderwijs
  • Eerste klas (tweetalig) gymnasium