PRAKTIJKVAKKEN

Vanaf de eerste klas volgen de leerlingen praktijkvakken zoals techniek, verzorging, koken, OTG (onderhoud terreinen en gebouwen) en facilitaire dienstverlening. Daarnaast krijgen de leerlingen beeldende vorming, sport en drama. Elke dag verzorgt een derde klas-horeca de broodjes, soep, hapjes (en soms) maaltijden die tussen de middag te koop zijn in de kantine. In de derde en vierde klas kunnen de leerlingen kiezen voor modules visagie, houtbewerken, autotechniek, zorg & welzijn, onderhoud terrein en gebouwen en detailhandel.

STAGE

In de onderbouw lopen de leerlingen interne stages (stages binnen de school) in de horeca en facilitaire dienst. In de bovenbouw zijn er stages in het bedrijfsleven. De stagebegeleider -die ook de mentor is- zoekt samen met de leerling een stageplek en begeleidt de leerling hierbij. Van klas 1 t/m 3 worden er bliksemstages gelopen. LOB (LoopBaanBegeleiding) loopt als een rode draad door de schoolcarrière van de leerling; dit om de leerling een goede en realistische keus te laten maken voor een vak of vervolgopleiding. Leerlingen kunnen vanaf de vijfde klas een ROC-traject volgen. Ze volgen dan ook lessen op het ROC, de overige dagen lopen ze stage en/of zijn ze op school.

CERTIFICATEN en diploma's

Leerlingen hebben de mogelijkheid officieel erkende certificaten en diploma's te halen. Sommige leerlingen beginnen er al in de tweede klas mee! Je mag meerdere cursussen per jaar volgen, als je maar gemotiveerd bent. In het schooljaar 2020-2021 werden deze opleidingen gevolgd:

  • KAS en BAS (Keukenassistent en Bedieningsassistent) 22 leerlingen
  • SVA (facilitair), 12 leerlingen
  • JSB/LSR /Fitness A (Sportklas), 14 leerlingen (incl. 3 leerlingen van andere scholen)
  • Detailhandel, 4 leerlingen
  • Visagie, 6 leerlingen
  • VCA (veiligheid op de werkvloer), 5 leerlingen
  • Vaco/SVOB (banden en wielen), 2 leerlingen

SPORTKLAS

Als een leerling kiest voor de Sportklas (4e of 5e klas) dan ga je voor het certificaat J.S.B. (jeugdsportbegeleider), de diploma's L.S.R. 2 en 3 (leider sportieve recreatie) incl. EHBO en Fitness A. Ook leerlingen van andere praktijkscholen volgen hier de Sportklas!

VRIJE TIJD

Een goede vrijetijdsbesteding vinden wij belangrijk, daarom hebben de leerlingen van de eerste en tweede klas twee uur in de week 'vrijetijdbesteding'. Ze kunnen kiezen uit verschillende activiteiten en sporten o.a. koken, meidenclub, beeldende vorming, kickboksen, basketbal, voetbal, badminton, dansen en zwemmen.

ONDERSTEUNING

Wij besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. In school werkt een ondersteuningscoördinator, een orthopedagoog, een psycholoog, een Begeleider Passend Onderwijs (BPO), een Altra medewerker, een ouder-kindadviseur (OKA), een gedragsdeskundige en een jeugdarts. Wij werken op school met de methode ‘Leefstijl’ en 'Rots&Water', alle medewerkers zijn hiervoor getraind. Voor leerlingen die erbij gebaat zijn, verzorgt de school faalangst-reductietrainingen, sociale vaardigheidstrainingen en gymmen op niveau.

UITSTROOM

Van de leerlingen die dit jaar (2020-2021) met een diploma van school gingen, stroomde ongeveer 75 procent door naar het ROC (niveau 1 of 2, BOL of BBL) de rest verliet de school met een arbeidscontract.