PRAKTIJKVAKKEN

Vanaf de eerste klas volgen de leerlingen praktijkvakken zoals techniek, verzorging, koken, OTG (onderhoud terreinen en gebouwen) en facilitaire dienstverlening. Daarnaast krijgen de leerlingen beeldende vorming, sport en drama. Elke dag verzorgt een derde klas-horeca de broodjes, soep, hapjes (en soms) maaltijden die tussen de middag te koop zijn in de kantine. In de derde en vierde klas kunnen de leerlingen kiezen voor modules visagie, houtbewerken, autotechniek, zorg & welzijn, onderhoud terrein en gebouwen en detailhandel.

STAGE

In de onderbouw lopen de leerlingen interne stages (stages binnen de school) in de horeca en facilitaire dienst. In de bovenbouw zijn er stages in het bedrijfsleven. De stagebegeleider -die ook de mentor is- zoekt samen met de leerling een stageplek en begeleidt de leerling hierbij. Van klas 1 t/m 3 worden er bliksemstages gelopen. In de derde klas wordt er bij de leerlingen een assessment afgenomen om een zo goed mogelijke keus te kunnen maken voor een toekomstige baan of vervolgopleiding. Een assessment is een test waarin de interesses en de sterke en minder sterke kanten van de leerling duidelijk worden. Leerlingen kunnen vanaf de vierde of vijfde klas een ROC-traject volgen. Ze volgen dan ook lessen op het ROC, de overige dagen lopen ze stage en/of zijn ze op school.

CERTIFICATEN en diploma's

Leerlingen hebben de mogelijkheid officieel erkende certificaten en diploma's te halen. Sommige leerlingen beginnen er al in de tweede klas mee! Je mag meerdere cursussen per jaar volgen, als je maar gemotiveerd bent. In het schooljaar 2019-2020 werden deze opleidingen gevolgd:

  • KAS en BAS (Keukenassistent en Bedieningsassistent) dertien leerlingen
  • SVA (facilitair), zeventien leerlingen
  • JSB/LSR (Sport), zestien leerlingen (incl. zeven leerlingen van andere scholen)
  • Theorie rijbewijs AM en B: acht leerlingen
  • Detailhandel, een leerling
  • Logistiek, vier leerlingen
  • Visagie, drie leerlingen
  • VCA (veiligheid op de werkvloer), drie leerlingen
  • Vaco/SVOB (banden en wielen), negen leerlingen

SPORTKLAS

Als een leerling kiest voor de Sportklas (4e of 5e klas) dan ga je voor het certificaat J.S.B. (jeugdsportbegeleider), de diploma's L.S.R. 2 en 3 (leider sportieve recreatie) incl. EHBO. Ook leerlingen van andere praktijkscholen volgen hier de Sportklas!

VRIJE TIJD

Een goede vrijetijdsbesteding vinden wij belangrijk, daarom hebben de leerlingen van de eerste en tweede klas twee uur in de week 'vrijetijdbesteding'. Ze kunnen kiezen uit verschillende activiteiten en sporten o.a. koken, meidenclub, beeldende vorming, kickboksen, basketbal, voetbal, badminton, dansen en zwemmen.

ONDERSTEUNING

Wij besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. In school werkt een ondersteuningscoördinator, een orthopedagoog, een psycholoog, een Begeleider Passend Onderwijs (BPO), een Altra medewerker, een ouder-kindadviseur (OKA), een gedragsdeskundige en een jeugdarts. Wij werken op school met de methode ‘Leefstijl’ en 'Rots&Water', alle medewerkers zijn hiervoor getraind. Voor leerlingen die erbij gebaat zijn, verzorgt de school faalangst-reductietrainingen, sociale vaardigheidstrainingen en gymmen op niveau.

UITSTROOM

Van de leerlingen die dit jaar (2019-2020) met een diploma van school gingen, stroomde ongeveer 75 procent door naar het ROC (niveau 1 of 2, BOL of BBL) en ongeveer 25 procent verliet de school met een arbeidscontract.