PRAKTIJKVAKKEN

Vanaf de eerste klas volgen de leerlingen praktijkvakken zoals techniek, verzorging, koken, OTG (onderhoud terreinen en gebouwen) en facilitaire dienstverlening. Daarnaast krijgen ze beeldende vorming, sport en drama. Elke dag verzorgt een derde klas-horeca de broodjes, soep, hapjes (en soms) maaltijden die tussen de middag te koop zijn in de kantine. In de derde en vierde klas kunnen de leerlingen kiezen voor diverse beroepsrichtingen zoals visagie, houtbewerken, autotechniek, zorg & welzijn, onderhoud terreinen en gebouwen en detailhandel.

STAGE

In de onderbouw lopen de leerlingen interne stages (stages binnen de school) in de horeca en facilitaire dienst. In de bovenbouw zijn er stages in het bedrijfsleven. De stagebegeleider -die ook de mentor is- zoekt samen met de leerling een stageplek en begeleidt de leerling hierbij. Van klas 1 t/m 3 worden er bliksemstages gelopen. LOB (LoopBaanBegeleiding) loopt als een rode draad door de schoolcarrière van de leerling; dit om de leerling een goede en realistische keus te laten maken voor een vak of vervolgopleiding. Leerlingen kunnen vanaf de vijfde klas een ROC-traject volgen. Ze gaan dan een dag in de week naar het ROC, de overige dagen lopen ze stage en/of zijn ze op school.

CERTIFICATEN en diploma's

Leerlingen hebben de mogelijkheid om bij ons op school officieel erkende certificaten en diploma's te halen. Sommige leerlingen beginnen er al in de tweede klas mee! Je mag meerdere cursussen per jaar volgen, als je maar gemotiveerd bent. Deze opleidingen kan je bij ons op school volgen:

  • BAS (Bedieningsassistent) 
  • KAS (Keukenassistent)  
  • SVA (facilitair)
  • JSB (jeugdsportbegeleider)/LSR (leider sportieve recreatie) 
  • Detailhandel
  • Visagie
  • VCA (veiligheid op de werkvloer)
  • Vaco/SVOB (banden en wielen)

VRIJE TIJD

Een goede vrijetijdbesteding vinden wij belangrijk, daarom hebben de leerlingen van de eerste en tweede klas twee uur in de week 'vrijetijdbesteding'. Ze kunnen kiezen uit verschillende activiteiten en sporten o.a. koken, meidenclub, beeldende vorming, muziek, kickboksen, basketbal, voetbal, badminton, dansen en zwemmen.

ONDERSTEUNING

Wij besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. In school werkt een ondersteuningscoördinator, een orthopedagoog, een psycholoog, een Begeleider Passend Onderwijs (BPO), een Altra medewerker, een ouder-kindadviseur (OKA), een gedragsdeskundige en een jeugdarts. Wij werken op school met de methode ‘Leefstijl’ en 'Rots&Water', alle medewerkers zijn hiervoor getraind. Voor leerlingen die erbij gebaat zijn, verzorgt de school faalangst-reductietrainingen, sociale vaardigheidstrainingen en gymmen op niveau.

UITSTROOM

Van de leerlingen die met een diploma van school gaan, stroomt ongeveer 75 procent door naar het ROC (niveau 1 of 2, BOL of BBL) de andere 25 procent verlaat de school met een arbeidscontract en een jobcoach van de gemeente.