Menu

vso clusters

Leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt zijn kunnen naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso).
Hiervoor wordt je als leerling ingedeeld in één van de vier categorieën (vso clusters).

De 4 clusters zijn:

  • 1: visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen met een visuele handicap
  • 2: dove of slechthorende kinderen, kinderen met ernstige communicatiemoeilijkheden of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben
  • 3: lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben
  • 4: zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK), kinderen met gedrags- en/of psychiatrische stoornissen, zoals ADHD, PDD-NOS, ODD, CD (Antisociale gedragsstoornis), klassiek autisme, Gilles de la Tourette, hechtingsproblematiek.

Maak kans op
een Cortina fiets!