Menu

Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Hoe zit het precies?

Gaat je kind naar het voortgezet onderwijs (VO), houd dan rekening met stijgende schoolkosten, want VO is flink duurder dan basisonderwijs. Je krijgt te maken met schoolkosten én daar bovenop een vrijwillige ouderbijdrage. Maar wat de school ook zegt, de vrijwillige ouderbijdrage is nooit verplicht.

Schoolkosten

De schoolkosten moet je in elk geval wél betalen en die verschillen per school, maar lopen toch vaak op tot honderden euro’s voor onder andere laptops, gereedschap en digitale rekenmachines. Uit het onderzoek van Ouders & Onderwijs blijkt dat een derde van de ouders te maken krijgt met een bedrag van 500 euro of hoger. En nog eens 22 procent betaalt tussen de 200 en 500 euro. Sommige ouders zijn daarbovenop nog geld kwijt aan een abonnement op openbaar vervoer of eenmalig aan een duurdere fiets. In elk geval is deze post verplicht voor ouders.

Vrijwillige ouderbijdrage

Bovenop de schoolkosten vragen de meeste scholen nog een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten, zoals schoolreisjes en excursies, maar ook de kluisjes in het VO. Sinds 1 augustus 2021 is het voor scholen wettelijk verboden om de ouderbijdrage voor deze activiteiten verplicht te stellen. Toch blijkt uit de enquête van Ouders & Onderwijs dat lang niet alle scholen hier duidelijk over zijn. Een op de vijf ouders voelt druk om de bijdrage toch te betalen.

Scholen mogen kinderen van ouders die de bijdrage niet betalen, niet uitsluiten van de activiteiten, maar veel ouders zijn daar wel bang voor. De Inspectie van het Onderwijs heeft vorig jaar veel meldingen ontvangen over de vrijwilligheid van de ouderbijdrage. Veertig procent van de ouders in het VO vindt de bijdrage te hoog. Dat zeggen vooral ouders van leerlingen op grote VO-scholen. Een derde van de ouders geeft aan de ouderbijdrage niet of moeilijk te kunnen betalen. Ook geen veel ouders aan dat ze niet weten waar het geld precies aan wordt besteed. Scholen zouden daar beter over moeten communiceren.
Bekijk de resultaten van het onderzoek van Ouders & Onderwijs

Stijgende kinderbijslag

Tegenover de stijgende schoolkosten staat overigens ook een stijgende kinderbijslag. Als je kind 12 jaar wordt, stijgt de kinderbijslag van € 317,77 naar € 373,85 (bedragen vanaf 1 juli 2023).