Menu

Onderwijsconcept

In Nederland zijn vo-scholen die met een pedagogisch- en didactisch concept werken. De manier waarop je les krijgt, de samenstelling van de klas en soms zelfs de inrichting van het schoolgebouw wordt beïnvloed door het onderwijsconcept. Onderwijsconcepten worden bijna altijd door goed georganiseerde koepelorganisaties begeleid. Deze koepelorganisaties ondersteunen de school bij het toepassen van het concept. Klik hieronder op een concept om er meer over te lezen.

Algemeen

Wat houdt het precies in? Eigenlijk hebben alle scholen die niet vallen onder onderstaande onderwijsconcepten, dus niet met een speciaal onderwijskundige aanpak zoals bijvoorbeeld Montessori-, vrijeschool- of Daltononderwijs, een algemeen pedagogisch concept. Dit betekent dat er wel bijzondere pedagogische uitgangspunten of principes kunnen zijn.  

Big Picture Learning

Wat houdt het precies in?
Big Picture Learning biedt een werkwijze dat resulteert in een leeromgeving waar de leerling centraal staat, hij of zij actief betrokken is bij het eigen leerproces en uitgedaagd wordt om zijn of haar interesses uit te werken, ondersteund door een gemeenschap van docenten, experts uit de echte wereld en familieleden.

Wil je meer weten over Big Picture Leaning? Lees hier verder of kijk op onderstaande weblinks.

Weblinks:
Big Picture Learning Nederland

Dalton

Wat houdt het precies in?
Op een Daltonschool gaat het vooral om zelfstandig werken, samenwerken met elkaar en leren plannen. Maar je krijgt natuurlijk precies dezelfde vakken als op elke andere school en je haalt dezelfde diploma.

Meer over Daltononderwijs weten? Ga dan naar deze pagina.

Weblinks:
Meer lezen in de VO Gids Nederlandse Dalton Vereniging

Gepersonaliseerd leren

Wat houdt het precies in?
Scholen die gepersonaliseerd leren aanbieden, werken vanuit leerdoelen. Zij kijken eerst naar wat jij als leerling moet leren, en zoeken dan leermiddelen die daarbij passen.

Gepersonaliseerd leren gaat over leren waarbij jij als leerling ruimte krijgt voor eigen doelen, regie en eigenaarschap.

Lees hier meer over gepersonaliseerd leren of kijk op onderstaande weblinks

Weblinks:
Meer over Gepersonaliseerd leren
Meer lezen in de VO Gids

Jenaplan

Wat houdt het precies in?
Jenaplanonderwijs hoort bij het traditionele vernieuwingsonderwijs. Een jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, leraren en ouders. De leraren zijn professionele opvoeders. Ouders dragen een deel van de opvoeding van hun kinderen over aan de leraren, maar blijven een belangrijke rol in het onderwijs spelen.

Kenmerkend voor het jenaplanonderwijs zijn vaak de projecten waaraan leerlingen moeten werken. In het rooster van jenaleerlingen worden projecturen, -dagen of -weken ingepland. Deze projecten lopen in groepsverband en geven de leerling vaak de mogelijkheid om hun creativiteit gestalte te geven. Samenwerking is hierbij wel belangrijk.

Weblinks:
Nederlandse Jenaplan Vereniging

Kunskapsskolan

Wat houdt het precies in?
Kunskapsskolan is leermethode afkomstig uit Zweden, bedacht vanuit de gedachte dat ieder kind anders is en anders leert en daarom een eigen leerprogramma nodig heeft. Je werkt als leerling aan leerdoelen. Op jouw niveau, in jouw tempo, aansluitend bij wat jij wilt bereiken. Persoonlijk begeleid door jouw leraar/coach.

Meer weten? Kijk op onderstaande weblinks

Weblinks:
Meer over Kunskapsskolan
Meer lezen in de VO Gids

Montessori

Wat houdt het precies in?
Op een Montessorischool werk je individueel of samen (meestal met zelfgekozen partners). Soms zijn er groepsopdrachten en natuurlijk wordt er ook klassikaal gewerkt. Wel wordt op montessorischolen veel tijd uitgetrokken om zelfstandig te werken; daarvoor wordt ook aparte tijd ingeroosterd.

Een deel van die tijd is keuzewerktijd: tijd waarin je kunt kiezen aan welk vak je wilt werken, met wie, waar en soms ook op wat voor manier. De mate van keuzevrijheid is niet steeds dezelfde, maar wel de nadruk op het leren zelfstandig keuzes te maken.

Wil je meer weten? Lees hier verder of kijk op onderstaande weblinks.

Weblinks:
Nederlandse Montessori Vereniging Meer lezen in de VO Gids

Particulier onderwijs

Wat houdt het precies in?
Er kunnen verschillende redenen zijn om voor een particuliere school te kiezen: misschien heb je een beetje meer aandacht nodig of je hebt wat extra hulp nodig op het gebied van zorg. Dit kan je op een privéschool makkelijker krijgen. Particuliere scholen hebben kleine klassen en veel individuele begeleiding.

Op bijna alle particuliere scholen doe je aan het eind van je schooltijd gewoon examen. Je krijgt dan een landelijk erkend diploma voor vmbo-t, havo of vwo.

Wil je meer weten? Lees hier verder of kijk op onderstaande weblinks.

Weblinks:
Meer over Particulier onderwijs
Meer lezen in de VO Gids

Vrijeschool

Wat houdt het precies in?
Kenmerken voor de vrijeschool is dat je naast alle leervakken ook veel creatieve en doe-vakken krijgt.

Meer weten? Lees hier verder voor meer informatie of kijk op onderstaande weblinks.

Weblinks:
Meer over de vrijeschool
Meer lezen in de VO Gids