Menu

Entreetoets

De entreetoets

De entreetoets maak je op veel scholen aan het eind van groep 7 of aan het begin van groep 8. Dus ruim voordat je het definitieve schooladvies krijgt van je leerkracht.

Het is een Cito-toets met meerkeuzevragen over de leerstof die je al hebt gehad. Een aantal weken nadat de toets is gemaakt, ontvangt de school van Cito de uitslag in de vorm van een leerlingprofiel, dat met de ouders besproken wordt. Dat is nodig, want je krijgt geen gewoon cijfer, maar een overzicht met sterretjes en ‘percentielen’. Dat zijn getallen die aangeven hoe je hebt gescoord ten opzichte van andere kinderen.

Middelbare school havo leerlingen VO Gids

Betekenis

Een percentiel van 50 betekent dat je op het landelijk gemiddelde zit. Een lager getal betekent dat je onder het gemiddelde zit en een hoger getal betekent bovengemiddeld. De sterretjes brengen deze resultaten per vak in beeld. Staan er veel sterretjes aan de rechterkant, dan heb je hoog gescoord. Staan er veel in het midden, dan heb je gemiddeld gescoord. Aan dit overzicht kun je dus heel snel zien waar je goed in bent en op welke onderdelen je nog wat extra kunt oefenen. Fijn om te weten.

Afstemmen

Misschien maakt de basisschool al een voorlopig advies voor je vervolgonderwijs op basis van de entreetoets. Maar dat hoeft niet. Het kan ook zijn dat de school gewoon wil weten hoe ver je bent en de lessen in groep 8 daarop wil afstemmen. Hoe dan ook: je krijgt nog veel les voordat het definitieve schooladvies komt. Als je de uitslag van de entreetoets krijgt, kun je aan de leerkracht vragen wat de school precies met die uitkomsten doet.

Zit je eenmaal in groep 8, dan krijg je – meestal in februari – je schooladvies en daarna maak je nog de doorstroomtoets. Met het definitieve advies kun je je in de laatste week van maart aanmelden voor de middelbare school.

Lees meer over schooladvies en doorstroomtoets.

Maak kans op
een Cortina fiets!