Menu
Oosterlicht College Nieuwegein logo

Kansen & Zekerheden. Dat is het Oosterlicht. Wij hechten veel belang aan expressie, bèta & techniek, sport en cultuur. Leerlingen worden uitgedaagd hun eigen talent te ontdekken. Op het OC kun je voor elk niveau terecht. Onze examenresultaten zijn uitstekend!

Oosterlicht College Nieuwegein opleiding(en)

 • vmbo-bb
 • vmbo-kb
 • vmbo-tl
 • havo
 • vwo-atheneum
 • vwo-gymnasium

Opleidingsvariant(en)

 • Meerjarige brugperiode
 • Brugjaar Jan Ligthart

Vmbo-profielen

 • Dienstverlening en Producten (D&P)
 • Economie en Ondernemen (E&O)
 • Media, Vormgeving en ICT (MVI)

Extra aanbod

 • Cambridge English
 • Spaans
 • Dans
 • Drama/Theater
 • Kunst/Cultuur
 • Zang/Muziek
 • Science/Technologie
 • Robotica/Programmeren
 • Filosofie
 • Laptop-/tabletonderwijs
 • Huiswerkbegeleiding
 • Extra ondersteuning/bijzondere begeleiding
 • Leerwegondersteuning (LWOO)
 • Hoogbegaafdenonderwijs
 • Extra examenvakken
 • Internationale samenwerking
 • Mbo-samenwerking
 • Universitaire samenwerking

Thema

 • CultuurProfielSchool
 • SportAccentSchool

Onderwijsconcept

 • Algemeen

Levensvisie

 • Protestants-christelijk

Aantal leerlingen

 • 1762

Adres Oosterlicht College Nieuwegein

Dieselbaan 10
3439 MV NIEUWEGEIN
030 - 600 48 00