MEER VERTROUWEN

In dit extra jaar wordt gewerkt met een individueel ontwikkelplan waarin talenten, aandachtspunten, doelen en acties worden beschreven. Naast het op peil brengen van de basisvaardigheden die nodig zijn voor het vo, wordt speciale aandacht gegeven aan zaken als leren maken van huiswerk, het opstellen van goede planningen, projectmatig werken en presentaties maken. Vaardigheden die essentieel zijn in het vo en waar vaak in het basisonderwijs te weinig ruimte voor is. Deze vaardigheden stellen Groep 9-leerlingen in staat met meer vertrouwen de stap naar het vo te maken.

NIEUW VO-SCHOOLADVIES

Aan het eind van Groep 9 wordt opnieuw een vo-schooladvies gegeven. Vaak zien we bij leerlingen, die Groep 9 hebben gevolgd, na dit jaar een vo-advies dat beter aansluit bij de capaciteiten waar ze eind groep 8 over beschikten.

EXPATS

Voor kinderen die een aantal jaar in het buitenland hebben gewoond, blijkt de overstap naar het Nederlandse onderwijssysteem, zeker naar het vo, lastig. Groep 9 biedt deze kinderen de kans om ‘een zachte landing’ te maken in Nederland en hen klaar te stomen voor het Nederlandse vo. De extra lessen Engels bieden hen de mogelijkheid hun Engels bij te houden terwijl het Nederlands op vo-peil wordt gebracht.

KOSTEN 2023-2024

De kosten voor Groep 9 zijn € 30.600,-. *

*Dit is een all -in tarief (inclusief buitenlandreis), dus er zijn geen additionele kosten.

PRAKTISCHE INFORMATIE GROEP 9

  • Versteviging van basisvaardigheden zoals werkwoordspelling en rekenen
  • Uitgebreid aandacht voor de Engelse taal
  • Oriëntatie op andere vreemde talen, bijv. Spaans of Duits
  • Oriëntatie op exacte vakken (wis- en natuurkunde)
  • Vijf lesdagen, waarbij er wordt samengewerkt met Florencius Huiswerkbegeleiding om de leerlingen te leren plannen en te leren leren.
  • Lessen in projectmatig werken
  • 21-century skills zoals robotica, programmeren/coderen
  • Bezoeken aan musea en bedrijven (inclusief korte bedrijfsstages)
  • Mogelijkheid tot inschakelen van extra individuele hulp
  • Mogelijkheden voor leerlingen die extra uitgedaagd willen worden

MEER INFORMATIE?

Wij realiseren ons dat een tekst op een website niet alle vragen beantwoordt en niet volledig het ‘Groep 9 gevoel’ kan overbrengen. Wilt u zelf een keer zien wat Groep 9 inhoudt? Bezoek dan onze website: www.florencius.nl/groep 9 of maak dan een afspraak via info@florencius.nl. Op onze website kunt u zicht ook aanmelden voor één van onze informatieavonden.

Sanne Schuringa (schoolleider Amstelveen):    020 - 640 81 18