VSO Dagbesteding (Haren)

Het onderwijs richt zich binnen deze afdeling op je persoonlijke vorming en op de ontwikkeling van jouw vaardigheden en competenties rond werk- en dagactiviteiten, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap. We bereiden je voor op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in diverse vormen van dagbesteding en jouw eigen leefsituatie. 

Ons doel is om te zorgen dat elke leerling uitdagend onderwijs krijgt aangeboden dat past bij je eigen mogelijkheden. Iedere leerling werkt op zijn of haar eigen niveau, dit kan zowel individueel als in een groepje. 

VSO Arbeid (Haren)

Hier bereiden we je voor op functies binnen de (regionale) arbeidsmarkt. Je werkt aan praktische, sociale, communicatieve en creatieve vaardigheden, naast alle theoretische vakken. Hiermee bereiden we je voor op de arbeidsmarkt. Zo bouw je een portfolio en een cv op en verlaat je de school met een Diploma Arbeidsmarktgericht. Als je voor dit profiel kiest, vormt het vso meestal het eindonderwijs. Je stroomt na VSO Arbeid uit naar reguliere arbeid, naar een vorm van beschut werk, of in een enkel geval naar een vorm van arbeidsmatige dagbesteding. Sommige leerlingen stromen uit naar het mbo Entree tot aan het niveau van de assistentenopleiding mbo-1/2. 

VSO vmbo/havo (Haren)

In deze afdeling zitten de leerlingen in de middelbare schoolleeftijd. Je bereidt je binnen deze afdeling voor op een vorm van vervolgonderwijs, meestal middelbaar- of hoger beroepsonderwijs en gaat in principe van school met een diploma of certificaten vmbo/havo. 

VSO Arbeid (Emmen)

In deze groep zitten de leerlingen in de middelbare schoolleeftijd die uitstromen naar (betaald) (beschut) werk, vervolgonderwijs of dagbesteding. Je werkt aan praktische, sociale, communicatieve en creatieve vaardigheden, naast alle theoretische vakken. Hiermee bereiden we je voor op de arbeidsmarkt.

VSO Dagbesteding (Emmen)

In deze groep zitten de leerlingen in de middelbare schoolleeftijd die uitstromen naar een passende dagbesteding. Het onderwijs richt zich binnen deze afdeling op je persoonlijke vorming en op de ontwikkeling van jouw vaardigheden en competenties rond werk- en dagactiviteiten, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap.

Zelfredzaamheid vinden we belangrijk

We werken toe naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van onze leerlingen met betrekking tot je eigen beperkingen. Dat betekent dat je bij ons leert om de regie te nemen én te kunnen dragen. Het is onze missie dat onze leerlingen leren om in balans te blijven door steeds meer grip te krijgen op het evenwicht tussen hun belastbaarheid en de belasting die zij ondergaan. Daarbij vinden we een positief zelfbeeld belangrijk. Wat kun je wél? We werken telkens vanuit de succesbeleving van de leerling. De inzet van begeleiding en verzorging heeft binnen deze context dus ook tot doel dat de leerling zo zelfredzaam mogelijk in de samenleving komt te staan. 

KENNISMAKEN EN AANMELDEN

Wil je komen kijken? Bel dan 050-3210482 om een afspraak te maken voor een rondleiding voor onze locatie in Haren. Wil je komen kijken en kennismaken op onze locatie in Emmen, bel dan 050-3210355. Als je bij ons naar school wil komen, gaan wij samen met jou en je ouder(s)/verzorger(s) uitzoeken of wij de juiste school voor jou zijn.

Bij aanmelding vragen je ouder(s)/verzorger(s) en wij de benodigde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband.