Kunstzinnigheid

Op Waldorf Utrecht zien we kunstzinnigheid in drie verschillende lagen terug in de vrijeschoolpedagogie: in de kunstvakken, in de andere vakken en in de didactiek. Creativiteit zien we uiteraard in de kunstvakken, maar zeker ook in de andere vakken zoals wiskunde en de talen. Leraren op Waldorf Utrecht onderwijzen de werelden van kleur, klank, vorm en gebaar net zoals de werelden van getallen en spelling, natuur- en scheikunde. In de vrijeschool wordt veel tijd ingeruimd voor kunstzinnige verwerkingen van de lesstof zodat het onderwijs kunstzinnig wordt. Het doel hiervan is dat niet alleen het hoofd aangesproken wordt, maar ook het hart (de beleving) en de handen (door kunstzinnig bezig te zijn).

LEREN MET HOOFD, HART EN HANDEN

Waldorf Utrecht vindt haar inspiratie in de antroposofische menskunde. Ons leerplan is afgestemd op de ontwikkelingsfasen van leerlingen in de verschillende leerjaren. Leerstof is geen doel op zichzelf, maar een middel waarmee je je talenten en mogelijkheden kan ontplooien. Je krijgt een rijk gevarieerd en diepgaand aanbod van leerstof en ervaringen. Hierdoor kan je je op je eigen manier ontwikkelen zodat je kan worden wie je bent. Als je na je middelbare schooltijd Waldorf Utrecht verlaat, dan heb je een brede opleiding gehad: niet alleen een cognitieve (hoofd), maar ook een persoonlijke (hart) en een creatieve (handen).

vwo, havo en mavo

Binnen het vwo, de havo en mavo word je voorbereid op het centrale eindexamen. Naast de vaklessen volg je periodeonderwijs waarbij de lesstof aansluit bij je ontwikkelingsfase.

In de zevende klas (eerste leerjaar) gaat het bijvoorbeeld om het verkennen van grenzen en het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden. De periodelessen gaan dan onder andere over ontdekkingsreizen en sterrenkunde.

Worden wie je bent!

Voor meer informatie, kijk op www.gregorius.nl/waldorf.