Kairos tienercollege speerpunten:

  • Doorlopend curriculum 4 -18 jaar

Kairos Tienercollege vormt een doorlopende leerlijn met basisschool Vrijeschool Kairos en het Geert Groote College Amsterdam (GGCA), gebaseerd op de Waldorf Pedagogie. Uiteraard kunnen leerlingen van andere basisscholen prima instromen. 

  • Heterogene klassen: latere selectie op niveau. 

Op Kairos Tienercollege zit je in heterogene klassen met leerlingen van jouw leeftijd, ongeacht je cito advies. De periodelessen, beweging-, kunst- en ambachtsvakken volg je met de hele klas; bij de kernvakken leer je op je eigen niveau en tempo. Na het derde leerjaar stroom je door naar het GGCA om daar op je eigen niveau richting eindexamen te werken: vmbo-t, havo of vwo.

  • Samen en individueel

Je wordt op onze school gestimuleerd je te verdiepen in je eigen interesses en een eigen leerroute te volgen. Tegelijkertijd zijn we een school waar je veel leert van en met elkaar: een leergemeenschap waar iedereen zijn of haar eigen waardevolle bijdrage levert. 

  • Leren met hart, hoofd en handen

Op Kairos Tienercollege wordt leren, maken en beleven gecombineerd, ge├»ntegreerd en afgewisseld. Dagelijks krijg je vakoverschrijdende periodelessen, wekelijks kunst- en ambachtsvakken, spel en beweging. Onderwijs voor hart, hoofd en handen!

  • Rustig rooster
    Dagen van 9:00-15:30, alleen woensdag 9:00-13:00.
  • Natuur en duurzaamheid 

We zijn ons bewust van duurzaamheidsvraagstukken en circulaire processen in denken en in doen, in lesstof en -materialen, in schoolgebouw en -plein en in interactie met onze omgeving. Je werkt maandelijks in de moestuin of op de boerderij.

  • Wereldburgerschap

Wereldburgerschap is een verbinding leggen tussen jezelf en anderen, dichtbij en ver weg. Je persoonlijke vrijheid gaat hand in hand met sociale verantwoordelijkheid. Op het Kairos Tienercollege gaan we uit van radicale gelijkwaardigheid van ieder mens en van alle culturen.