EEN PLEK WAAR JE JIJ KUNT WORDEN

Op Stad & Esch kun je niet alleen je kennis en vaardigheden ontwikkelen, maar ontwikkel je ook je eigen identiteit als mens. Bij ons ontdek je hoe je jezelf kunt ontplooien, tijdens je schooljaren en daarna. We noemen onszelf ook wel de plek waar je jij wordt, waar je persoonlijk leiderschap ontwikkelt.

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er gespecialiseerd onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.

Binnen de deelschool Eigen weg willen we jou uitdagen en onderwijs bieden op het niveau dat voor jou haalbaar is. Door meer flexibele leerroutes en onderwijs op maat aan te bieden willen we jou uitdagen, meer eigenaarschap geven over het eigen leerproces en stimuleren je talenten te ontwikkelen. Persoonlijke aandacht is bij ons een belangrijke voorwaarde om recht te doen aan de grote individuele verschillen bij leerlingen en medewerkers.

CULTUURPROFIELSCHOOL

Op Stad & Esch vinden wij dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van (jonge) mensen en een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol leren. Daarom zijn wij ontzettend trots dat wij ons officieel CultuurProfielSchool mogen noemen!

Dat kunst en cultuur een zeer belangrijke rol spelen in het onderwijs op Stad & Esch is meteen duidelijk als je door onze school loopt. Met de vier kunstvakken dans, theater, muziek en beeldende vorming bruist Stad & Esch van de creativiteit. Leerlingen dansen, schrijven songs, oefenen scènes en maken schilderijen. Er wordt met veel enthousiasme en creativiteit gewerkt in het Hart van Ezinge en het Hart van Diever om het kunst- en cultuuronderwijs zo breed mogelijk aan te bieden.
Bij ons kun je zelfs binnen alle opleidingen examen doen in een kunstvak!

BRING YOUR OWN DEVICE EN HYBRIDE ONDERWIJS

Wij werken volgens het principe van Bring Your Own Device (BYOD). Dat wil zeggen dat je je eigen laptop of tablet mee naar school neemt. Met de keuze voor BYOD gaan we mee met de snelle veranderingen in de digitale wereld. Als het nodig is, kun je zelfs alle lessen volgens jouw eigen lesrooster online thuis volgen en hoef je niets te missen. Daarnaast helpt het je om het leren nog meer persoonlijk te maken. Dat past helemaal bij onze visie. Bovendien kunnen we optimaal investeren in de meest moderne leermiddelen voor jou en de school.