Inschrijvingsprocedure

Aanmelding vindt plaats volgens de kernprocedure van de stad Amsterdam.  Een kennismakingsgesprek maakt onderdeel uit van de aanmelding (zie website).