Hoe mooi is het om jezelf te ontdekken? Te ontdekken wie én wat je bent, volledig jezelf te kunnen zijn, je uiten zoals jij wilt, in alle kleurrijkheid. Ja, je wordt zelfstandig, je ontwikkelt vaardigheden, ontplooit jouw talenten, je staat daarmee sterk in het leven. Je hebt de durf om te dromen, dromen van vandaag, dromen over morgen, dromen worden waar. Inspireer jezelf met alles wat je beleeft en ervaart. Maar, inspireer ook anderen. Je krijgt de kans, de kennis die je nodig hebt, de omgeving en begeleiding is ernaar. Het brengt je verder, ver in de wereld, als een mens met alle positiviteit. Het maakt je gelukkig en jij maakt anderen blij. Die verantwoordelijkheid ken je, daar leef je naar, vol van trots. Mooi hè? Wij noemen dat Inspirion Onderwijs.

Zelf aan de slag in Inspiratielabs

Inspirion Onderwijs draait om ontdekken, samenwerken, onderzoeken, zelfstandigheid, ICT en nog veel meer. 21st century skills die jou gaan helpen bij jouw toekomst en het waarmaken van je dromen.

Je werkt in 4 inspiratielabs in groepjes of alleen aan wisselende thema’s en ontdekt de verbanden tussen vakken:

  • Mens en Natuur met de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en techniek
  • Mens en Maatschappij met de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, economie, levensbeschouwing en maatschappijleer
  • Kunst en Cultuur, met beeldende vakken (handvaardigheid, tekenen) en muziek
  • Talen met Engels, Duits en Frans 

De vakken Nederlands en wiskunde worden apart gegeven en ondersteunen de lesstof die in de inspiratielabs wordt aangeboden.

Met plezier naar school

Rondom ieder inspiratielab vind je lokalen waar je met je klas les krijgt. Hier maak je bijvoorbeeld ook in alle rust proefwerken en toetsen. In het inspiratielab werk je samen met je klasgenoten, of zelfstandig, aan projecten. Ook heb je digitale lessen, die je volgt via je eigen laptop. Door het Inspirion Onderwijs ga jij de lesstof, de wereld om je heen en jezelf beter begrijpen. Dat vergroot het plezier op school. Ook de gezellige aula draagt daar aan bij. Hier kun je tijdens je pauze of tussenuren even lekker ontspannen en lunchen met je klasgenoten.

Jouw Eigen ontwikkeling

Stap voor stap begeleiden we jou in de ontwikkeling van jouw competenties. Persoonlijk, kleinschalig, betrokken en veilig. Samen vormen ze het hart van ons onderwijs. In je eigen portfolio houd je jouw ontwikkeling bij. Tijdens de zogenaamde ‘Hoe gaat het-gesprekken’ met je mentor en ouders bespreek je dit met elkaar. Je ouders zijn daarin belangrijk en krijgen van ons een korte training om gesprekken thuis en op school zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen.

Vanaf de eerste dag op school is Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) een rode draad in alles wat je doet. Zo weet jij straks precies wat bij je past. Daar ben je niet alleen op school mee bezig, ook wat je in je vrije tijd doet draagt hieraan bij. Zo groei jij op tot een jongvolwassene die zelfstandig en verantwoordelijk in het leven staat. Die eigen keuzes maakt en durft te dromen, omdat jij jezelf kent.

ONTDEK JE TALENT MET DE VERLENGDE SCHOOLDAG

Op Aloysius De Roosten leer je niet alleen tijdens lesuren, maar ook daarbuiten kun je bij ons op school je hart volgen. Met activiteiten rond bijvoorbeeld kunst, muziek, sport, natuur en nog veel meer. Die aansluiten bij jouw interesses.