INSPIRION WIJST JOU DE WEG

Jouw kracht en mogelijkheden, maar ook de wereld om je heen leer je kennen met ons inspirerende en uitdagende onderwijs Inspirion. Hierdoor ga je werken aan competenties. Je ontwikkelt de benodigde vaardigheden en kennis voor de wereld van nu en morgen. Inspirion draait om ontdekken, samenwerken, onderzoeken, zelfstandigheid, ICT en nog veel meer. Dit draagt bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling, maar ook aan hoe jij straks op een positieve manier je steentje bijdraagt aan de maatschappij. Binnen de vier inspiratielabs ga je rondom wisselende thema’s en in projecten het verband ontdekken tussen de verschillende vakken:

  • Mens en Natuur met de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en techniek
  • Mens en Maatschappij met de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, economie, levensbeschouwing en maatschappijleer
  • Kunst en Cultuur, met beeldende vakken (handvaardigheid, tekenen) en muziek
  • Talen met Engels, Duits en Frans

De vakken Nederlands en wiskunde worden apart gegeven en ondersteunen de lesstof die in de inspiratielabs wordt aangeboden.

Deze vernieuwende manier van onderwijs op Aloysius De Roosten gaat jou helpen. Niet alleen de lesstof begrijp je beter, ook de wereld om je heen en vooral jezelf. Zo verlaat je straks met een voorsprong (en een diploma in je zak) de school.

EEN INSPIRERENDE OMGEVING

Ons eigentijdse gebouw biedt volop ruimte met alle moderne media en middelen voor ons onderwijs. De vormgeving van het gebouw met de labs draagt hieraan bij. Je krijgt niet alleen maar les in klassenverband of zit met je neus in de boeken. Er zijn ook digitale lessen die je volgt via je eigen laptop. Je werkt veel zelfstandig of juist samen met anderen. Voorop staat dat je op een onderzoekende en inspirerende manier bezig bent aan jouw eigen ontwikkeling. En in de gezellige aula kun je in de pauze of tijdens tussenuren even heerlijk ontspannen en lunchen.

EEN PERSOONLIJK BETROKKEN SCHOOL

Persoonlijk, kleinschalig, betrokken en veilig.  Samen vormt dit het hart van ons onderwijs, waardoor jij je thuis voelt, iedereen kent en weet dat je er niet alleen voor staat. Je gaat flink aan jezelf werken. In een portfolio houd je zelf de ontwikkeling van je competenties bij, die je tijdens zogenaamde ‘Hoe gaat het gesprekken’ samen met je mentor en ouders bespreekt. Jouw ouders spelen in Inspirion een belangrijke rol en krijgen een korte training om de gesprekken thuis en op school zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. Al vanaf de eerste dag op Aloysius De Roosten vormt Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) een rode draad in alles wat je doet, zodat jij straks goed weet welke toekomst het beste bij je past. Daar ben je niet alleen samen op en met school mee bezig. Ook wat je in je vrije tijd doet draagt hieraan bij. Wij zien je graag uitgroeien tot een jongvolwassene die zelfstandig en verantwoordelijk in het leven staat. Je bent in staat je eigen keuzes te maken en je durft te dromen want je kent jezelf.

VERLENGDE SCHOOLDAG

Onze betrokkenheid houdt niet op als de lessen zijn afgelopen. Ook daarna ben je welkom om op school te blijven. Je kunt dan kennismaken met activiteiten die aansluiten bij jouw interesses en kwaliteiten, bijvoorbeeld kunst en cultuur of sport. Ook is er een moestuin voor de leerling met groene vingers. En ben je technisch of geïnteresseerd in bouwen, dan sluit je aan bij de bijeenkomsten met Lego Mindstorms.