de antoonroute 

't Antoon is een vmbo-onderbouw school (leerjaar 1 en 2). Tijdens de twee jaar op ’t Antoon volgen we samen met jou de AntoonRoute: de weg naar je volgende stap in je schoolloopbaan. Je volgt alle kernvakken op je eigen (vmbo)niveau. Naast deze kernvakken heb je ook Ontwikkelleertijd-uren (OLT). Hierin werk je aan je sociaal-emotionele groei en weerbaarheid. Je mentor en je docenten coachen je daarbij. Je maakt met hen je eigen Routeplanner. Hierdoor ontstaat jouw eigen AntoonRoute. Alles wat je hebt geleerd, ontdekt en gedaan leg je vast in je eigen portfolio.  

ONDERSTEUNING OM HET ZELF TE DOEN 

Docenten op ’t Antoon hebben ervaring met leer- en ontwikkelproblemen als dyslexie, dyscalculie, ASS en AD(H)D. Ze nemen die ervaring mee in alle lessen die ze geven. Ze ondersteunen je, maar je doet het vooral zelf: je krijgt de verantwoordelijkheid om je eigen talenten te ontwikkelen en je interesses uit te dagen.

KLAAR VOOR DE BOVENBOUW 

Na twéé jaar op ‘t Antoon ben je helemaal klaar om de stap naar de bovenbouw te maken. Dat is altijd op een andere school (van havo tot praktijkonderwijs). Die stap kun je dan prima aan: je hebt dezelfde kennis als je nieuwe klasgenoten en je staat stevig in je schoenen. 

STRUCTUUR EN RUIMTE 

Structuur vinden we belangrijk. Maar binnen de structuur bieden we je volop ruimte om jezelf en je talenten te ontwikkelen.  

RUST EN VERTROUWEN 

’t Antoon biedt je rust en vertrouwen. Dat is ook voor je ouders fijn.  ‘Eigenlijk zou je elk kind twee jaar op ’t Antoon gunnen’, horen we vaak van ouders. Daar zijn we trots op!