't Antoon is een vmbo-onderbouw school (leerjaar 1 en 2). Tijdens de twee jaar op ’t Antoon volgen we samen met jou 'de AntoonRoute' (ons onderwijsconcept). Je zit in een heterogene klas: je klasgenoten hebben misschien een andere (vmbo)niveau. Je volgt alle kernvakken op je eigen (vmbo)niveau.

Naast de kernvakken heb je 'ontwikkelleertijd' (OLT) waarin je aan je persoonlijke ontwikkeling werkt. Je gaat je interesses en je talenten onderzoeken. Je kunt voor extra ondersteuning kiezen. Je mentor en je docenten coachen je. Samen met hen maak je je eigen routeplanner. Daarmee volg je jouw eigen weg naar de volgende bestemming in je schoolloopbaan.

NIEUW: VMBO-PRO

Binnen de AntoonRoute zijn er meerdere routes mogelijk. Al deze routes kunnen leiden naar een vervolgopleiding op mbo-, of zelfs hbo-niveau. Nu hebben we ook een route waarin je kunt ontdekken of praktijkonderwijs het beste bij je past: de vmbo-pro route. Met deze route krijg je naast de kernvakken en OLT op 't Antoon, ook lessen op Praktijkschool Eindhoven. Met een diploma van Praktijkschool Eindhoven kan je ook naar een opleiding op mbo-niveau. 

ONDERSTEUNING OM HET ZELF TE DOEN 

Docenten op ’t Antoon hebben ervaring met leer- en ontwikkelproblemen als dyslexie, dyscalculie, ASS en AD(H)D. Ze nemen die ervaring mee in alle lessen die ze geven. Ze ondersteunen je, maar je doet het vooral zelf. Ze werken met je samen om je zelfvertrouwen te vergroten en om je kennis en vaardigheden te versterken. 

KLAAR VOOR DE BOVENBOUW 

Na twéé jaar op ‘t Antoon ben je helemaal klaar om de stap naar de bovenbouw te maken. Dat is altijd op een andere school (van havo tot praktijkonderwijs). Die stap kun je dan prima aan: je hebt dezelfde kennis als je nieuwe klasgenoten en je staat stevig in je schoenen!

‘Eigenlijk zou je elk kind twee jaar op ’t Antoon gunnen’, horen we vaak van ouders. Daar zijn we trots op!