EEN PLEK WAAR JE JIJ KUNT WORDEN

Op Stad & Esch kun je niet alleen je kennis en vaardigheden ontwikkelen, maar ontwikkel je ook je eigen identiteit als mens. Bij ons ontdek je hoe je jezelf kunt ontplooien, tijdens je schooljaren en daarna. We noemen onszelf ook wel de plek waar je jij wordt, waar je persoonlijk leiderschap ontwikkelt.

Bij ons kun je groei voelen. Stad & Esch is een plek waar je energie krijgt én geeft en waar creativiteit - in de breedste zin van het woord - de motor is. Het biedt het breedste onderwijsaanbod in de regio en is een plek waar nieuwsgierigheid, vernieuwing en beweging centraal staan. Talenten worden er ontwikkeld én benut. Een school die de blik naar buiten richt. Naar de wereld en naar elkaar, om leerlingen optimaal voor te bereiden op de uitdagingen van de 21ste eeuw.

In een maatschappij die snel verandert, moet je kansen wel kunnen zien. Wij willen jou bewust naar die kansen laten zoeken. Denken in kansen schept ruimte voor nieuwe, creatieve oplossingen en toepassingen. Dit probleemoplossend denken wordt gestimuleerd door de traditionele creatieve vakken op scholen. Maar het gaat om méér. Ook de cultuur van onze school is gericht op kansdenken en creativiteit.

Op het Lyceum vind je tl, havo, atheneum, vwo+ en gymnasium. Omdat het bij Stad & Esch draait om je eigen keuzes, mogelijkheden en talenten, kun je voor verschillende wegen kiezen. In de onderbouw heb je 4 uur in de week thematisch onderwijs en krijg je alle kunstvakken: theater, dans, beeldende kunst en vormgeving en muziek.

CULTUURPROFIELSCHOOL

Op Stad & Esch vinden wij dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van (jonge) mensen en een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol leren. Daarom zijn wij ontzettend trots dat wij ons officieel CultuurProfielSchool mogen noemen!

Dat kunst en cultuur een zeer belangrijke rol spelen in het onderwijs op Stad & Esch is meteen duidelijk als je door onze school loopt. Met de vier kunstvakken dans, theater, muziek en beeldende vorming bruist Stad & Esch van de creativiteit. Leerlingen dansen, schrijven songs, oefenen scènes en maken schilderijen. Er wordt met veel enthousiasme en creativiteit gewerkt in het Hart van Ezinge en het Hart van Diever om het kunst- en cultuuronderwijs zo breed mogelijk aan te bieden.
Bij ons kun je zelfs binnen alle opleidingen examen doen in een kunstvak!

BRING YOUR OWN DEVICE EN HYBRIDE ONDERWIJS

Wij werken volgens het principe van Bring Your Own Device (BYOD). Dat wil zeggen dat je je eigen laptop of tablet mee naar school neemt. Met de keuze voor BYOD gaan we mee met de snelle veranderingen in de digitale wereld. Als het nodig is, kun je zelfs alle lessen volgens jouw eigen lesrooster online thuis volgen en hoef je niets te missen. Daarnaast helpt het je om het leren nog meer persoonlijk te maken. Dat past helemaal bij onze visie. Bovendien kunnen we optimaal investeren in de meest moderne leermiddelen voor jou en de school.