Kleinschalige, veilige school

Accent Hoogvliet is een kleine school. In een klas zitten maximaal 16 leerlingen. Regelmatig worden de klassen nog gesplitst of krijgt een klas les van twee docenten. Daardoor krijgen leerlingen veel persoonlijke aandacht en hulp.

Accent Hoogvliet is een Excellente School

Ons hoofddoel is dat iedereen (docenten, leerlingen en ouders) met plezier naar onze school komen. Sinds 2013 bezitten we het certificaat Veilige School en doen we er alles aan om een pestvrije school te zijn. Er zijn duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan.  Goede relaties zijn uitgangspunt van al ons handelen. Ons motto is:  Zonder relatie geen prestatie .

Lesaanbod : veel praktijkvakken en kunst en cultuur

Het onderwijs is gericht op toekomstig werk, burgerschap, wonen en vrije tijdsbesteding. Naast de algemeen vormende en de praktijkvakken is er veel aandacht voor talentontwikkeling (Drama, Muziek, Beeldende Vorming, Sport en Nieuwe Media).

Vanaf leerjaar 1 krijgen de leerlingen les in alle hierboven genoemde vakken. Vanaf leerjaar 2 volgen de leerlingen een intern stage programma (in school) ter voorbereiding op de externe stage (in een bedrijf of instelling), die vanaf leerjaar 3 centraal staat richting passende uitstroom. Aan het eind van leerjaar 2 kiezen leerlingen een vakrichting en krijgen dan meer praktijklessen en een stage in de gekozen vakrichting aangeboden.

Alle leerlingen werken gedurende hun schoolperiode aan hun portfolio. Hierin worden alle branchecertificaten, vakdiploma's, bewijzen, getuigschriften en stagebeoordelingen verzameld. De leerling beheert i.o.m. zijn mentor zelf zijn/haar portfolio.

Maatwerk, individuele leerlijnen en extra zorg

Vanaf leerjaar 1 bieden we maatwerk aan. Alle leerlingen volgen een eigen leerlijn, waarbij leerstof en eisen worden aangepast aan het niveau van de leerling. We werken met groepsoverstijgende niveaugroepen, maar ook is het mogelijk om sneller en extra branchecertificaten te behalen of een aangepast stagetraject en/of rooster te volgen.

Op basis van screening of toetsen krijgen leerlingen, die het nodig hebben extra ondersteuning. Alle leerlingen worden naast de methode gebonden toetsen 2x per jaar getoetst tijdens speciaal daarvoor ingeplande toetsweken. 

PRO-MBO ( Entree-route MBO niveau 1) of PRO-Praktijk route vanaf leerjaar 3

Halverwege leerjaar 3 wordt bepaald welke leerlingen de Pro-MBO route ( entreeroute richting het MBO niveau 1 diploma) gaan volgen en welke de Pro-Praktijk route. In beide routes is het mogelijk om branchecertificaten en vakdiploma's te behalen. De Entree opleiding volgt de leerling op onze school. We werken daartoe samen met het ROC Albeda en de leerling behaalt dan ook het MBO niveau 1 diploma van het ROC Albeda.

Op loopafstand van de school is een speciaal voor deze Entree Pro-MBO route ingericht leercentrum aanwezig.

Leerwerkplaatsen

De school beschikt over goed geoutilleerde vaklokalen, waar de praktijklessen t.b.v. de branchecertificaten worden gegeven door speciaal daarvoor opgeleide vakdocenten.

Accent Hoogvliet beschikt over een eigen tweedehands winkel, een fietsreparatiewinkel, een magazijn, een techniek lokaal met lascabines, een buitenruimte t.b.v. de lessen vorkheftruck, een schuur en tuinen rondom de school, een grote bedrijfskeuken en een huishoudelijke keuken en een groot zorg en welzijn lokaal met een kappersgedeelte.