Checklist VO Gids 2019 voor ouders

© OCGroep 2017 Checklist Open dag en Schoolkeuze voor Ouders School 1 School 2 School 3 School 4 School 5 SCHOOL EN OMGEVING SCHOOL 1 SCHOOL 2 SCHOOL 3 SCHOOL 4 SCHOOL 5 De school is goed en veilig bereikbaar met fiets of het openbaar vervoer. De kinderen mogen in de pauze niet van het schoolterrein af en er is toezicht. Het schoolgebouw en het terrein zien er verzorgd uit. De school heeft een kantine waar ook een gezond aanbod is. De sportzalen en velden zijn (vlak)bij de school. DE OPEN DAG Ik kreeg de gelegenheid om vragen te stellen. Ik kreeg de gelegenheid om leerlingen op school te spreken. De sfeer was prettig. DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL Het type brugklas past bij mijn kind (b.v. vmbo-tl/havo of havo/vwo). Het aantal leerlingen per klas vind ik acceptabel. De rol van de mentor of klassenleraar vind ik duidelijk en goed. De omgang met te laat komen en spijbelen vind ik goed. De school gaat goed en slim om met straffen en belonen. De ouderbijdrage is acceptabel voor mij. DE BEGELEIDING Wij (ik of mijn kind) kunnen al vóór het begin van het schooljaar kennismaken met de mentor of klassenleraar. Er zijn kennismakingsdagen of een schoolkamp aan het begin van de brugklas. Het aantal ouderavonden en de tijdstippen vind ik goed. De begeleiding van kinderen met dyslexie of dyscalculie is goed. Er is extra aandacht voor mijn kind door speciale zorg die hij/zij nodig heeft, ondersteund door remedial teacher, ambulant begeleider of zorgcoördinator. De school treedt goed op tegen pesten. Huiswerkbegeleiding is mogelijk en goed geregeld. DE LESSEN Er zijn extra keuzevakken of bijzondere vakken (vul in welke). Aan snelle leerlingen wordt verdiepingsstof aangeboden. Op deze school wordt goed gewerkt met computers. Over het aantal toetsen is nagedacht en daarover is onderlinge afstemming. De wijze waarop het toetsen wordt georganiseerd, spreekt mij aan (b.v. toetsweken e.d.). DE RESULTATEN De ouders hebben inzage in het leerlingvolgsysteem of de cijferadministratie. De school houdt rekening met aanpassingsproblemen in het begin (b.v. minder strenge normering bij toetsen). De wijze waarop de overgang wordt bepaald (weging van vakken, combinatie van cijfers), vind ik acceptabel en eerlijk. Tussentijds krijg ik een seintje als het misgaat. De doorstroom- en/of terugstroommogelijkheden zijn goed. BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN Er zijn sportieve of creatieve activiteiten na schooltijd. Er zijn excursies en/of culturele activiteiten. De bijdrage voor buitenschoolse activiteiten vind ik acceptabel. SUBTOTALEN, TEL PER ONDERWERP DE PUNTEN OP EN VUL ZE HIERONDER IN. School en omgeving De open dag De organisatie van de school De begeleiding De lessen De resultaten Buitenschoolse activiteiten TOTAAL 79 KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI4Ng==